National strategi for kunstig intelligens

20-03-2019

Regeringen har lanceret Danmarks første nationale strategi for kunstig intelligens. Teknologiens betydning forventes kun at vokse, og derfor glæder det mig, at der nu er sat en retning for arbejdet med kunstig intelligens i Danmark.

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med Erhvervsministeriet udarbejdet den nye nationale strategi for kunstig intelligens, og med de spor, der er lagt, har vi et solidt grundlag for at få gavn af teknologiens muligheder til gavn for borgere, virksomheder, forskere og medarbejdere.

Den nye strategi sætter retning for, hvordan vi skal udnytte kunstig intelligens til gavn for samfundet.

Strategien følger fire sigtelinjer:

  1. Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum
  2. Danske forskere skal forske i og udvikle kunstig intelligens
  3. Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens
  4. Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse

Etik i højsædet og samarbejde på tværs

Strategien indeholder 24 initiativer, som går på tværs af den offentlige og den private sektor. Der gennemføres blandt andet signaturprojekter i samarbejde med kommuner, regioner og private virksomheder, som skal give flere konkrete erfaringer med kunstig intelligens. Derudover igangsættes arbejdet med en sprogressource, der skal danne grundlag for, at vi kan udvikle og anvende kunstig intelligens på dansk fremover.

Kunstig intelligens rummer store muligheder, men teknologien rejser også nye etiske spørgsmål. Med strategien har regeringen derfor opstillet seks etiske principper for kunstig intelligens, der skal sikre, at vi bruger teknologien på en etisk ansvarlig måde, så borgerne kan være trygge ved den teknologiske udvikling.

Der er behov for et stærkt samarbejde, og vi ser frem til trække i arbejdstøjet og gå sammen med både ministerier, kommuner, regioner og private virksomheder om at realisere strategiens ambitioner.

Med venlig hilsen
Rikke Hougaard Zeberg