Ny statusrapport for statens store it-projekter

21-03-2019
Styring

Statens It-råd har offentliggjort statusrapporten for statens store it-projekter. Rapporten viser, at stort set halvdelen af de statslige it-projekter siden 2011 er realiseret inden for tids- og budgetrammen. Ud af de igangværende 38 projekter i rådets portefølje er der 24, som får grønt trafiklys, mens otte har fået gule trafiklys, og fem har fået røde trafiklys.

Afsluttede projekter og programmer, som er blevet risikovurderet

Statens It-råd har siden 2011 risikovurderet over 100 projekter og programmer. Derfor indgår der i denne statusrapport som noget nyt et kapitel, der ser tilbage på de afsluttede projekter. Analyserne viser, at stort set halvdelen af de statslige it-projekter er realiseret inden for tids- og budgetrammen.

Den igangværende portefølje af projekter og programmer

I den igangværende portefølje har fem projekter fået røde trafiklys, otte projekter er gule og 24 projekter er grønne. Derudover har et projekt ikke fået tildelt noget trafiklys. Ét projekt afslutter, og får dermed ikke noget trafiklys. Det er Statens It-råd, der står bag tildelingen af trafiklys og dermed for vurderingen af projekternes tilstand. Vurderingen sker på baggrund af projekternes oplysninger om forventede afvigelser fra den planlagte tidsplan, budget og gevinstrealisering.

Læs status for de store statslige it-projekter

Statusrapportering for både it-projekter og it-systemporteføljer

Med lanceringen af Strategi for it-styring i staten skal Statens It-råd udover at risikovurdere it-projekter også foretage review af myndighedernes it-handlingsplaner for deres it-systemporteføljer. Alle statslige myndigheder, der opfylder betingelserne, skal derfor i løbet af de kommende år til review ved It-rådet, og vil fremover statusrapportere om fremdriften i deres arbejde med it-systemporteføljestyringen. Den næste statusrapport for 2019 vil både berøre myndighedernes projekt- og it-systemporteføljestyring.