Ny strategi: Kunstig intelligens til gavn for hele Danmark

14-03-2019
Strategier Om os

Regeringen lancerer i dag en ny national strategi for kunstig intelligens med et stærkt fokus på en etisk tilgang til teknologien. For Danmark indebærer kunstig intelligens et enormt potentiale for borgere, virksomheder og myndigheder.

I dag offentliggør regeringen sin nye National strategi for kunstig intelligens. Danmark er i forvejen blandt verdens mest digitaliserede samfund, og i vores daglige brug af apps på telefonen og søgemaskiner på computeren arbejder den kunstige intelligens allerede for os.

Med den nye strategi sætter regeringen en retning for, hvordan vi skal udnytte kunstig intelligens til gavn for samfundet.

Strategien følger fire sigtelinjer:

  1. Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum
  2. Danske forskere skal forske i og udvikle kunstig intelligens
  3. Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens
  4. Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse

Enormt potentiale for borgere og virksomheder

Som strategien lægger op til, skal brugen af kunstig intelligens være til gavn for både borgere, virksomheder og den offentlige service. Kunstig intelligens kan eksempelvis oplæse og oversætte fremmedsprog for borgeren eller finde den hurtigste rute igennem morgentrafikken.

For danske virksomheder vil kunstig intelligens kunne hjælpe med at udvikle nye forretningsmodeller og tilbyde hurtigere leverancer, fordi teknologien forudsiger morgendagens efterspørgsel på forskellige varer og ydelser.

Endelig vil den offentlige sektor kunne bruge den avancerede teknologi til blandt andet at identificere mulige hjertestop ud fra borgerens stemme ved akutopkald.

Etikken i orden

Ligesom internettet rummer kunstig intelligens et væld af muligheder for samfundet. Men teknologien rejser også en række etiske spørgsmål og problemstillinger.

Med strategien slår regeringen derfor fast, at det er mennesker, som fortsat træffer de vigtige beslutninger med hjælp fra kunstig intelligens, og ikke omvendt. På samme måde skal vores brug af teknologien stemme overens med vores samfunds demokratiske værdier og spilleregler.