Ny strategi: Kunstig intelligens til gavn for hele Danmark

14-03-2019
Strategier

Regeringen lancerer i dag en ny national strategi for kunstig intelligens med et stærkt fokus på en etisk tilgang til teknologien. For Danmark indebærer kunstig intelligens et enormt potentiale for borgere, virksomheder og myndigheder.

I dag offentliggør regeringen sin nye National strategi for kunstig intelligens. Danmark er i forvejen blandt verdens mest digitaliserede samfund, og i vores daglige brug af apps på telefonen og søgemaskiner på computeren arbejder den kunstige intelligens allerede for os.

Med den nye strategi sætter regeringen en retning for, hvordan vi skal udnytte kunstig intelligens til gavn for samfundet.

Strategien følger fire sigtelinjer:

 1. Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum
 2. Danske forskere skal forske i og udvikle kunstig intelligens
 3. Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens
 4. Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse

Enormt potentiale for borgere og virksomheder

Som strategien lægger op til, skal brugen af kunstig intelligens være til gavn for både borgere, virksomheder og den offentlige service. Kunstig intelligens kan eksempelvis oplæse og oversætte fremmedsprog for borgeren eller finde den hurtigste rute igennem morgentrafikken.

For danske virksomheder vil kunstig intelligens kunne hjælpe med at udvikle nye forretningsmodeller og tilbyde hurtigere leverancer, fordi teknologien forudsiger morgendagens efterspørgsel på forskellige varer og ydelser.

Endelig vil den offentlige sektor kunne bruge den avancerede teknologi til blandt andet at identificere mulige hjertestop ud fra borgerens stemme ved akutopkald.

Etikken i orden

Ligesom internettet rummer kunstig intelligens et væld af muligheder for samfundet. Men teknologien rejser også en række etiske spørgsmål og problemstillinger.

Med strategien slår regeringen derfor fast, at det er mennesker, som fortsat træffer de vigtige beslutninger med hjælp fra kunstig intelligens, og ikke omvendt. På samme måde skal vores brug af teknologien stemme overens med vores samfunds demokratiske værdier og spilleregler.

Strategiens centrale initiativer

Strategien indeholder 24 initiativer, der skal styrke udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens i Danmark.

 • Principper for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens
  Der er opstillet etiske principper som ramme for udviklingen og brugen af kunstig intelligens. Principperne suppleres med initiativer, der skal styrke cybersikkerhed, skabe juridisk klarhed samt sikre en ansvarlig og gennemsigtig anvendelse af kunstig intelligens i det offentlige.

 • Fælles dansk sprogressource
  Der etableres en fælles dansk sprogressource, der skal understøtte og accelerere udviklingen af sprogteknologiske løsninger på dansk. Sprogressourcen stilles frit til rådighed, så leverandører har mulighed for at bygge ovenpå eksisterende viden til at skabe nye løsninger inden for talegenkendelse og sprogforståelse til fordel for borgere, myndigheder og virksomheder.

 • Flere åbne offentlige data til kunstig intelligens
  I samarbejde med erhvervsliv og forskermiljøer identificeres 5 offentlige datasæt i løbet af 2020 og 2021, som vil kunne gøres tilgængelige for virksomheder, forskere og offentlige myndigheder og bidrage til at udvikle kunstig intelligens. De offentlige data vil ikke være personhenførbare, men fx dække miljø- og klima eller lokationsdata på transportområdet.

 • Signaturprojekter i den offentlige sektor
  Der mangler erfaringer med anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor. I samarbejde med kommuner, regioner og private virksomheder vil regeringen derfor gennemføre en række signaturprojekter inden for sundhedsområdet, social- og beskæftigelsesområdet samt inden for tværgående sagsbehandling.

 • Styrkelse af investeringerne i danske virksomheder
  Regeringen lancerer en investeringspulje på 20 mio. kr. over fire år, som målrettes virksomheder, der har en forretningsmodel baseret på kunstig intelligens. Der forudsættes privat medfinansiering på ca. 50 pct. Samlet vil der kunne investeres for ca. 40 mio. kr.
  Puljen skal forvaltes af Vækstfonden.