Retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter

14-03-2019
Data

Nu kan it-arkitekter og projektledere på tværs af stat, regioner og kommuner bruge de spritnye FDA-retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Igennem en fælles formidlingsramme bruger vi samme sprog, når vi bygger den digitale offentlige sektor.

FDA retningslinjer
FDA Arkitekturprincipper

Digitaliseringsstyrelsen offentliggør i dag de nye FDA-retningslinjer for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med blandt andre KL, Sundhedsdatastyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og giver en overordnet metoderamme for udarbejdelse af dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter.

Læs mere og hent retningslinjerne på arkitektur.digst.dk   

De omfatter blandt andet, hvilke arkitekturprodukter der skal laves, hvilke model-sprog der skal anvendes, hvordan de placeres i en arkitekturreol, og hvordan data deles med brug af fælles udvekslingsformater. Alt sammen med henblik på, at projekter understøtter interessenternes behov for viden ved at lave den fornødne dokumentation af arkitekturen bag nye løsninger.

Vejledninger til arkitekturmetode og dokumentation med AchiMate

For at understøtte at arkitekturarbejdet i det offentlige bliver mere ensartet og tilgængeligt, har Digitaliseringsstyrelsen også udarbejdet to vejledninger til, hvordan digitaliseringsprojekter kan anvende arkitekturudviklingsmetoden TOGAF og det tilknyttede modelleringssprog ArchiMate inden for FDA.

I sammenhæng med vejledningerne har Digitaliseringsstyrelsen også fået udarbejdet kursusmateriale, der skal hjælpe kursusmarkedet i gang med at udbyde undervisning om arkitekturmetode og –dokumentation i FDA. Der findes allerede nu en række relevante kurser, som kan hjælpe myndigheder til at opnå de rette kompetencer inden for arkitektur.

Læs mere på arkitektur.digst.dk 

Hent og læs vejledningen om arkitekturmetode

Hent og læs vejledningen til arkitekturdokumentation med ArchiMate

Find materialepakkerne

Find en oversigt over relevante kursusudbydere

Baggrund

Retningslinjerne, vejledningerne og kurserne understøtter arkitekturregel 1.4 Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen fra Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur.

Retningslinjerne er blevet godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur (SDA), og er dermed optaget i den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA).

Retningslinjerne er en del af initiativ 8.1 gode data og bedre datadeling, som hører under den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS).