Udbud af Digital Post

11-03-2019
It-løsninger

Der har gennem de seneste dage været omtale af Digitaliseringsstyrelsens udbud af Digital Post. Digital Post er en central del af den offentlige digitale infrastruktur.

Der blev i 2018 udsendt 141 mio. meddelelser til de over 91 pct. af danskerne fra 15 år og opefter, som er tilmeldt Digital Post.

Løsningen skal nu konkurrenceudsættes, fordi kontrakten med den nuværende leverandør e-Boks udløber i 2020. Udbuddet sker således for at overholde gældende lovgivning.

Udbuddet vil samtidig sikre, at den offentlige postløsning også fremover er tilpasset den øgede anvendelse og de stigende forventninger til sikkerhed og brugervenlighed.

I forbindelse med udbuddet af Digital Post-løsningen har der været rejst spørgsmål om, hvor borgerne kan læse deres post. Al digital post fra det offentlige kan fortsat læses på borger.dk. Det nuværende udbud muliggør endvidere, at det private marked – også den nuværende leverandør e-Boks - kan etablere løsninger, der samler post fra det offentlige og fra private virksomheder ét sted. Denne mulighed foreligger uanset hvem, der måtte vinde udbuddet.

Der har i debatten været forslag om at etablere en postløsning efter norsk forbillede. Der findes digital post-løsninger i blandt andet Norge og Sverige, hvor udbredelsen dog er langt mindre end i Danmark. I både Norge og Sverige er der flere leverandører på markedet, så her modtager borgerne ikke al privat og offentlig post ét sted, som ellers kunne være indtrykket fra pressens omtale.