Grunddataprogrammet er i drift

28-11-2019
Data

Grunddataprogrammet har afsluttet idriftsættelsen af grunddata på Datafordeleren og er gået i drift. Anvendere kan derfor frit hente og kombinere forbedrede og mere sammenhængende grunddata fra Datafordeleren.

Grunddataprogrammet har haft travlt med at sætte de resterende grunddataregistre i drift på Datafordeleren. Med alle grunddata tilgængelige for anvenderne er en stor milepæl nået for programmets parter.

Grunddataprogrammet har efterlevet tidsplanen fra januar 2018, og Folketingets Finansudvalg er derfor orienteret om, at programmet er overgået fra udvikling til drift. Der er etableret en driftsorganisation med deltagelse af registre og Datafordeleren.

Et unikt fællesoffentligt samarbejde

En samlet offentlig sektor har siden opstarten af grunddataprogrammet i 2012 arbejdet med at skabe sammenhæng og forbedret datakvalitet om ejendomme, adresser, vand, geografi, personer og virksomheder til gavn for offentlige og private anvendere. Samtidig er en række data såsom CVR og flere geografiske data, som før var betalingspålagt, blevet frikøbt til gratis anvendelse. Det fællesoffentlige grunddataprogram er i international sammenhæng et unikt eksempel på samarbejde på tværs i den offentlige sektor om forbedringer af offentlige data med stor værdi for samfundet.

Tidligere skulle en sagsbehandler fx slå op i flere registre for at få de nødvendige oplysninger til at behandle en sag. I dag kan data hentes ét sted, hvor de hænger sammen på tværs af registre. Forbedringerne gør det lettere at anvende data og øger sikkerheden for, at data er korrekte.

For eksempel er data om adresser i dag samlet i Danmarks Adresseregister, i stedet for som tidligere hvor en række forskellige registre vedligeholdt egne lister over gyldige adresser. Disse dobbeltregistreringer kan derfor udfases. De forbedrede adressedata er desuden blevet koblet til de geografiske grunddata, sådan at alle adresser er entydigt placeret på offentlige kort. Det har skabt nye muligheder, for eksempel når beredskabet rykker ud til en adresse.

God tid til anvendernes omstilling

Der ligger en stor opgave i at få grunddata via Datafordeleren succesfuldt implementeret i anvendernes forvaltning og forretning. Anvenderne vil i en periode kunne hente data fra de gamle kilder, samtidigt med at de nye grunddata udstilles på Datafordeleren. På den måde kan anvenderne sikkert og stabilt planlægge deres overgang til Datafordeleren.

Fremover vil nye muligheder og behov for databehandling skabe nye krav til distribution af grunddata. Det er derfor en vigtig opgave for driftsorganisationen for grunddata at følge udviklingen, så grunddata og Datafordeleren også fremover imødekommer anvendernes forvaltnings- og forretningsbehov.

Læs mere om grunddataprogrammet og datamodellen på grunddata.dk

Læs mere om Datafordeleren og få adgang til data på datafordeler.dk

Parterne i grunddataprogrammet

Det fællesoffentlige grunddataprograms parter er Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skatteforvaltningen, Geodatastyrelsen, Social- og  Indenrigsministeriet, Erhvervsstyrelsen, KL, KOMBIT, Danske Regioner og ATP.