Invitation til informationsmøde for it-leverandører om Næste generation Digital Post

27-11-2019
It-løsninger

Overgangen til den nye Digital Post-løsning betyder blandt andet ændringer for it-leverandører, der leverer systemer til offentlige myndigheder, som muliggør brevdannelse, afsendelse og modtagelse af Digital Post.

Deltag i Digitaliseringsstyrelsens informationsmøde om Næste generation Digital Post, og hør hvad det betyder for dig som it-leverandør.

Informationsmødet er blandt andet rettet mod dig, som leverer brevdannende systemer, afsendersystemer eller modtagersystemer til statslige, regionale eller kommunale myndigheder.

Vi ved, at omlægningen til Næste generation Digital Post har betydning for dit arbejde og vil derfor invitere til et indledende informationsmøde den 16. december kl. 11-14 på Landgreven 4 i København, hvor der er mulighed for at få svar på spørgsmål til den kommende løsning.

Hvad kan du blive klogere på?

På mødet kan du blandt andet høre om:

  • Generel introduktion til den nye Digital Post-løsning
  • Gennemgang af funktionalitet, MeMo og snitflader
  • Tidsplan for forløbet og muligheder for leverandører
  • Q&A 

Send gerne invitationen videre til relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 

Bliver du forhindret i at deltage, bedes du venligst give besked på senest torsdag den 12. december.

Har du har spørgsmål eller behov for uddybning, så kontakt os endelig.

Tilmeld dig informationsmødet for it-leverandører

Informationsmødet om Næste generation Digital Post for it-leverandører afholdes den 16. december kl 11-14 hos Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, København.

Tilmeld dig informationsmødet om Næste generation Digital Post på surveys.enalyzer.com ved at udfylde dette spørgeskema senest den 12. december kl. 15

Baggrund

Den 4. oktober 2019 indgik Digitaliseringsstyrelsen på vegne af de fællesoffentlige parter kontrakt med Netcompany A/S om udvikling og drift af den fremtidige Digital Post-løsning, der skal idriftsættes i 2021, og som skal dække fremtidig udsendelse af Digital Post fra kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Læs mere i vores pressemeddelelse 'Netcompany vinder udbud om Digital Post'