Tilfredshed med NemID er helt i top

01-11-2019

Den nyeste imagemåling om NemID viser, at tilfredsheden fortsat er meget høj, og at danskernes tillid til løsningen har aldrig været større. 1,8 mio. danskere har nu NemID nøgleapp på deres smartphone eller tablet, og hele 98 pct. af brugerne er tilfredse med nøgleappen.

Imagemålingen viser, at danskerne fortsat er glade for NemID-løsningen generelt. Af imagemålingen for 2019 fremgår det, at 90 pct. af de adspurgte danskere er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med NemID. Sammenlignet med sidste års imagemåling er tilfredsheden steget med tre procentpoint. Tilfredsheden er steget blandt alle aldersgrupper, men den højeste stigning er at finde hos danskere på 60 år og derover.

Med over 5,1 mio. brugere er NemID en central del af den digitale infrastruktur i Danmark. Vi er derfor meget glade for, at undersøgelsen klart viser, at danskerne fortsat ser NemID som en nem og sikker digital adgang og har tillid til løsningen.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen 

Samtidig har tilliden til NemID aldrig været større. 86 pct. har i høj eller meget høj grad tillid til NemID, hvilket er det højeste niveau siden Digitaliseringsstyrelsen og Nets begyndte at foretage tilfredshedsmålinger i 2011.

Den flotte modtagelse af nøgleappen fortsætter

Succesen med NemID gælder generelt også for nøgleappen. Siden lanceringen i 2018 er kendskabet til NemID nøgleappen steget fra 56 pct. til 78 pct. Den kraftigste stigning i kendskab til app’en skal findes blandt de 18-29 årige, hvor stigningen er 30 procentpoint sammenlignet med sidste år. Kendskabet er dog fortsat størst blandt de 30-44 årige, hvor 83 pct. kender til nøgleappen.

Imagemålingen viser, at NemID nøgleapp især har fået de unge mellem 18-29 til at logge ind med NemID oftere. Faktisk har tre ud af fire i denne aldersgruppe angivet, at app’en har fået dem til at bruge NemID mere.

På tværs af aldersgrupper har over halvdelen af danskerne angivet, at nøgleappen har fået dem til at bruge NemID oftere. Hele 83 pct. af de adspurgte synes i ”høj” eller ”meget høj” grad, at nøgleappen er lettere at bruge end nøglekortet.

NemID nøgleappen, der er downloadet af 1,9 mio. danskere siden lanceringen i maj 2018, er blevet taget godt imod af befolkningen, og af imagemålingen fremgår det, at hele 98 pct. af brugerne er tilfredse med appen. Blandt disse har to tredjedele angivet, at de er meget tilfredse med nøgleappen.

Danskerne er fortsat trygge ved at anvende NemID

Siden lanceringen af NemID i 2010 har Digitaliseringsstyrelsen kunnet konkludere, at danskerne i stigende grad foretrækker at logge ind på diverse services med NemID frem for at have forskellige logins. 

Den samme stigning kan ligeledes ses på tilliden til løsningen, der følger den samme udvikling. På baggrund af imagemålingen kan det konkluderes, at 86 pct. af danskerne nærer en ”høj” eller ”meget høj” tillid til NemID, hvilket er en stigning på tre procentpoint siden 2018.

Imagemålingen viser, at 75 pct. af de adspurgte danskere er trygge ved at signere dokumenter og aftaler med NemID, hvilket er en stigning på fem procentpoint sammenlignet med 2018.

Om imagemålingen

Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Der er gennemført 1500 interviews i målgruppen, og data er efterfølgende vægtet repræsentativt på køn, alder og geografi.

Undersøgelsen er gennemført af Wavemaker på vegne af Digitaliseringsstyrelsen og Nets.

Hent hele imagemålingen