Digitaliseringsstyrelsen offentliggør Model for digitale kompetencer i staten

23-10-2019
Styring

Den nye model skal bidrage til at skabe et fælles sprog om digitale kompetencer på tværs af staten. Modellen skal samtidig give et overblik over, hvilke digitale kompetencer statslige myndigheder bør have for at lykkes med at udvikle og løse deres kerneopgaver.

 Billedet viser Model for digitale kompetencer. Modellen er et hjul inddelt i fire kompetenceområder med hver tilhørende tre underkategorier

Størstedelen af statens kerneopgaver kan i dag kun løses ved hjælp af digitale løsninger. Det er en udvikling, som kan frigøre ressourcer fra tung administration og lange processer over til blandt andet mere borgernær velfærd. Det er samtidig en udvikling, som kræver, at alle statens medarbejdere og ledere har de kompetencer, der skal til for at skabe bedre service med nye it-løsninger til gavn for borgerne.

Staten har mange dygtige medarbejdere med stor viden om forretningen og stærke faglige kompetencer inden for deres sagsområde. Men en stor del af medarbejderne er samtidig generalister, som ikke nødvendigvis er klædt på til at udnytte de muligheder, som digitalisering skaber eller at kunne håndtere de udfordringer, som teknologien bringer med sig. Fx har staten brug for medarbejdere, som kan sammentænke digitalisering og lovgivning, agere hurtigt og effektivt ved it-sikkerhedstrusler samt vedligeholde en stadigt voksende it-portefølje.

En af de vigtigste forudsætninger for at styrke de digitale kompetencer er et overblik over kompetencebehovet i myndighederne fra top til bund. Model for digitale kompetencer er en hjælp til de myndigheder, som har behov for at stille skarpt på, hvilke digitale kompetencer, de mangler i netop deres organisation. Modellen er et redskab, som statslige myndigheder kan anvende eller lade sig inspirere af i indsatsen for at styrke de digitale kompetencer.

Med Model for digitale kompetencer introduceres en begrebsramme og et fælles sprog på tværs af staten, som i højere grad tænker it og forretning sammen. Modellen er ikke udtryk for, at alle medarbejdere skal besidde samtlige af modellens kompetencer, eller at alle fremover skal være it-specialister. Kompetencebehovet for den enkelte medarbejder afhænger af mange faktorer som fx arbejdsopgaver, ansvarsområder og anciennitet. Modellen giver derimod et overblik over, hvad myndighederne samlet bør besidde af digitale kompetencer for at lykkes med den digitale udvikling af kerneopgaverne.

Det har været et vigtigt hensyn at udvikle en model, der afspejler sin omverden og tager højde for fx ressortområder, myndighedsstørrelser samt forskellige tilgange til it-udvikling. Model for digitale kompetencer er derfor et produkt af en proces, hvor medarbejdere og ledere fra mere end 35 statslige myndigheder har givet input til indholdet.

Modellen består af 4 kompetenceområder, 12 underkategorier og 32 underliggende kompetencer.

Læs meget mere om Model for digitale kompetencer i staten

Modellen offentliggøres som led i etableringen af det statslige digitaliseringsakademi. Akademiet skal bidrage til at styrke statslige medarbejdere og lederes digitale kompetencer ved at tilbyde kurser, som er målrettet statens behov, og som udvikles i samarbejde med fx uddannelsesinstitutioner og andre private aktører.