Minikonference om digital ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet

21-10-2019
Digital transformation

Fredag den 11. oktober var 45 kørelærere, borgerservicemedarbejdere, politifolk og andre, der arbejder med udstedelse af kørekort, samlet hos Digitaliseringsstyrelsen. Målet var at blive klogere på, hvordan de forskellige faggrupper arbejder, når en borger skal have kørekort.

""
Deltagerne lytter koncentreret til det indledende oplæg fra Digitaliseringsstyrelsen

45 deltagere havde trodset massivt regnvejr og mødt op hos Digitaliseringsstyrelsen. De skulle bidrage til den igangværende analyse af kørekortområdet, der blandt andet skal give et bud på mulighederne for digitalisering af ansøgningsproces og sagsbehandling, når en borger skal have kørekort.

Sammen om en digital fremtid

Køreelever, kørelærere, køretekniske anlæg, borgerservice, politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Færdselsstyrelsen bidrager hver især og sammen, når en køreelev skal ansøge, have undervisning og til sidst bestå prøver og modtage et kørekort.

I dag bliver ansøgningsforløbet ”holdt sammen” af papirer, der flyder frem og tilbage mellem aktørerne – nogle gange med post og andre gange i kørelærernes biler. Alle var enige om, at en digital løsning vil gøre samarbejdet både bedre og mindre tidskrævende for alle involverede.

Gode ideer fra deltagerne

Formiddagen bød på en præsentation af det igangværende analyseprojekt og en række oplæg fra KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab), køreskolen DEKRA, Foreningen for Køretekniske Anlæg samt Københavns Kommune.

KOMBIT fortalte om de eksisterende muligheder i køreprøvebookingsystemet. KOMBIT’s vision for køreprøvebookingsystemet er blandt andet, at systemet nemt skal kunne indgå med åbne snitfalder i det samlede it-økosystem omkring kørekortet.

Køreskolen DEKRA udtrykte et ønske om bedre adgang til historik og overblik over, hvor ansøgninger er i processen. Det vil være til gavn for elev, kørelærer og borgerservice, da større gennemsigtighed vil gøre det nemmere for alle at varetage deres opgaver.

Forening af Køretekniske Anlæg lagde vægt på vigtigheden af samarbejde i en proces, der involverer mange aktører. Og Københavns Kommune præsenterede deres igangværende pilotprojekter om blandt andet digitalisering af stamkort og ansøgningsblanket.

Workshop på kryds og tværs

Eftermiddagen bød på workshops om myndighedssamarbejdet og kørelærernes rolle i ansøgningsprocessen.

De fremmødte fik et indblik i hinandens erfaringer med de papirbårne processer. Kørerlærerne gjorde blandt andet opmærksom på, hvor mange gange de skal underskrive i ansøgningsblanketter og lektionsplaner, og fortalte om køreelevernes problemer med at forstå processen og udfylde blanketterne rigtigt. Myndighederne berettede om fejl i sager, der kræver genbehandling, og en generel frustration over at holde styr på og sende meget papirmateriale.

En af indsigterne fra både oplæg og workshop var, at der for mange af de private aktører i dag er krævende administrative opgaver, der tager tid fra kerneopgaven: At lære eleverne at køre. Det er en af de ting, digitalisering af ansøgningsproces og sagsbehandling for kørekortet gerne skal råde bod på. 

Om minikonferencen om kørekortområdet

Minikonferencen om kørekortområdet blev afholdt som en del af den igangværende analyse af kørekortområdet, der udarbejdes af Arbejdsgruppen for Digitalisering af Kørekortområdet. Arbejdsgruppen består af Digitaliseringsstyrelsen, Transport- og Boligministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og KL.

Arbejdsgruppen involverer løbende både de private og offentlige aktører på kørekortområdet i den igangværende analyse af kørekortområdet.