Netværket for lovchefer gør arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning lettere

23-10-2019
Digital transformation

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning afholdte i september det andet møde med netværket for lovchefer, hvor faglig sparring og gode erfaringer med lovgivningsprocessen var på programmet.

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning har etableret en tværministeriel faggruppe for lovskrivere. Formålet med netværket er at øge udvekslingen af erfaringer mellem ministeriernes lovkontorer med særligt fokus på, hvordan arbejdet med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar kan organiseres hensigtsmæssigt.

Desuden har netværket til formål at give ministeriernes lovkontorer et forum, hvori de kan udvikle og teste idéer for, hvordan arbejdet med ny lovgivning gøres nemt og effektivt. Dette sker blandt andet ved at sparre om, hvordan lovkontorerne bedst organiserer sig i lovforberedende arbejde.

For eksempel kan lovkontorerne fokusere på at inddrage relevante specialister, og få disse til at samarbejde med kontorets jurister om at skrive lovforslaget – særligt, når man skal indarbejde overvejelser om digitalisering. Til at understøtte dette formål arrangerer Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning løbende møder for netværket, hvor de både chefer og medarbejdere fra ministeriernes lovkontorer, deltager.

På det stiftende møde i netværket den 6. marts tilkendegav en række ministerier at have gode erfaringer med bestemte virkemidler og måder at organisere arbejdet på. Disse blev derfor fremlagt og diskuteret på netværkets andet møde den 10. september, hvor ministerierne kunne drage nytte af hinandens erfaringer. 

Til det opfølgende møde i netværket fremlagde Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning desuden en gennemgang af deres screening af ministeriernes lovprogram bidrag for det nye folketingsår.

Screeningen har til formål at identificere de lovforslag, som har implementeringskonsekvenser for det offentlige. På baggrund af screeningen går Sekretariatet i tidlig dialog med ministerierne om de lovforslag, der har implementeringskonsekvenser, og som derfor skal i høring hos Sekretariatet.

Sekretariatet præsenterede også relanceringen af hjemmesiden for digitaliseringsklar lovgivning.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Hvis du gerne vil med eller vide mere om netværket for lovchefer, kan du kontakte Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning på .