Sammen kan vi styrke danskernes digitale sikkerhed

08-10-2019

Oktober måned er national cybersikkerhedsmåned i Danmark. I Digitaliseringsstyrelsen spiller vi ind med en lang række aktiviteter, der skal øge samfundets digitale sikkerhed.

Cyber- og informationssikkerhed er kommet højt op på dagsordenen de seneste år. Og der er ingen tvivl om, at der fremover skal gøres en særlig indsats for at ruste både borgere, virksomheder og myndigheder til en hverdag med stadig flere digitale trusler.

Mere sikker digital adfærd

I Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi hver dag på at øge danskernes digitale sikkerhed på mange måder. Som national kampagnekoordinator står vi, i samarbejde med Center for Cybersikkerhed, bag et nyt initiativ – national cybersikkerhedsmåned, der finder sted i oktober. Måneden er en anledning til, at myndigheder, virksomheder og organisationer i fællesskab sætter fokus på at styrke danskernes digitale sikkerhed.

Digitaliseringsstyrelsen bidrager med en række aktiviteter i måneden. Blandt andet lanceres en ny fællesoffentlig kampagne, ’Et klik kan ændre alt’. Den skal gøre danskerne bedre til at beskytte sig selv imod it-kriminelle og andre, der forsøger at få adgang til og misbruge deres digitale oplysninger.

Det handler om digitale kulturændringer, hvor vi som borgere bliver bevidste om, hvordan vores egen adfærd kan være medvirkende til, at vi falder i de digitale fælder og bliver ofre for svindel. Kampagnen er udarbejdet med KL og Danske Regioner i samarbejde med politiet og Finans Danmark.

Omdrejningspunktet for kampagnen og for national cybersikkerhedsmåned er sikkerdigital.dk – en portal om informationssikkerhed, som Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag, i samarbejde med en lang række offentlige parter.

Hjælp os med at løfte den digitale sikkerhed

Der er mange måder at bidrage på. Jeg vil naturligvis gerne opfordre til, at I hjælper os med at udbrede kampagnen ’Et klik kan ændre alt’ og dens mange elementer (film, VLOGs, test-dig-selv værktøjer, artikler om digital snyd med videre), så vi sammen kan styrke danskernes sikkerhed.

Myndigheder, virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner med videre kan i oktober også booke en af de mange specialister, der gratis tilbyder at komme ud og holde oplæg om digital sikkerhed. Og i aktivitetskalenderen kan man orientere sig i de mange spændende oplæg, events, undervisningsaktiviteter med videre, som aktører over hele landet har arrangeret.

Læs meget mere om national cybersikkerhedsmåned på sikkerdigital.dk/ncsm

Med venlig hilsen
Rikke Hougaard Zeberg