Tak for en god Digitaliseringsmesse

09-10-2019

Digitaliseringsmessen 2019 løb af stablen den 3.-4. oktober, og Digitaliseringsstyrelsen var som altid rigt repræsenteret på messens scener og gulv.

På messens hovedscene talte Digitaliseringsstyrelsens direktør Rikke Zeberg om hvor vigtigt det er, at borgerne kan være trygge ved udviklingen i den digitale offentlige sektor – især når nye teknologier som kunstig intelligens begynder at vinde indpas.

I de seneste år er informationssikkerhed og dataetik for alvor kommet på dagsordenen. Befolkningen er mere velorienteret og kritisk end nogensinde. Det er en god udvikling. Samtidig er det derfor vigtigere end nogensinde, at vi gør os fortjent til befolkningens fortsat høje tillid.

Direktør Rikke Zeberg

Den årlige Digitaliseringsmesse arrangeres af KL, og den er altid en god mulighed for Digitaliseringsstyrelsen for at møde de mange deltagere og vores samarbejdspartnere i stat, regioner og kommuner.

Det fællesoffentlige samarbejde er fortsat helt afgørende, og vi har i fællesskab igangsat en række initiativer, der skal sikre, at vi fortsat kan fastholde en digital førerposition og levere endnu bedre service til borgere og virksomheder.

Direktør Rikke Zeberg

Oplæg på Digitaliseringsstyrelsens scene på Digitaliseringsmessen

På Digitaliseringsstyrelsens egen scene gav styrelsens kontorchefer en række oplæg:

  • Charlotte Jacoby og Helle Schade-Sørensen om de kommende infrastrukturløsninger 
  • Marie Wessel om cyber- og informationssikkerhed i myndighederne 
  • Nina H. Clasen og Louise Kampmann om Mit Overblik og sammenhængende brugerrejser 
  • Christian Plaschke m/ Maria Antonsen (Københavns Kommune) om kunstig intelligens i det offentlige Danmark 
  • Helle Junge Nielsen om webtilgængelighedsloven
  • Per Gade m/ Leif Hernø (SDFE) om status og fremtid for Grunddata 

Digitaliseringsmessen for erhvervslivet

Fredag den 4. oktober afholdtes for første gang Digitaliseringsmessen for erhvervslivet. Her var formålet at give store og små virksomheder indblik i digitaliseringens muligheder. Også her gav Digitaliseringsstyrelsen en række oplæg på egen scene.

Oplæg på Digitaliseringsstyrelsens scene på Digitaliseringsmessen for erhvervslivet

  • Morten Kruse Søland m/ Per Lundvald (Max Manus), Hans Peder Houe (IBM) og Klaus Akselsen (Mirsk) om hvordan vi skaber vækst med kunstig intelligens
  • Charlotte Jacoby og Helle Schade-Sørensen om de kommende infrastrukturløsninger
  • Morten Kruse Søland m/ Kiann Stenkjær Hein (Public og Thomas Schultz (Enversion) om hvordan små virksomheder kan skabe innovation i den offentlige sektor
  • Helle Junge Nielsen om webtilgængelighedsloven

Fra Digitaliseringsstyrelsen skal lyde et tak til arrangørerne og alle deltagerne for en god messe.