Tilmelding til Ministeriernes kontor for it-styrings eventdag 2019

08-10-2019
Styring

Hvordan bliver vi skarpere i dialogen mellem it og forretning? Og hvad gør vi, når grænserne herimellem bliver stadig mere flydende – og fx bliver brudt ned i agile it-udviklingsforløb?

Deltag i debatten og mød dine kollegaer fra staten, når Ministeriernes kontor for it-styring holder sin tilbagevendende eventdag den 13. november fra kl. 13.00 til 17.00 i København. Her får du mulighed for at høre private og offentlige toplederes svar på, hvad fremtidens it-styring kræver af digitale kompetencer. 

Hvad er der på programmet?

Årets eventdag vil have et todelt fokus. På dagen vil vi stille skarpt på, hvilke forudsætninger og kompetencer, der bliver afgørende, når grænserne mellem it og forretning bliver stadig mere flydende, og ansvaret for digitaliseringen skifter fra it-afdelingen til forretningen.

Vi vil i den forbindelse præsentere jer for planerne bag det nye statslige digitaliseringsakademi, der er sat i verden for at styrke statslige ledere og medarbejderes digitale kompetencer. Derudover vil vi dykke ned i, hvad vi kan lære efter mere end otte års systematisk opsamling af data fra statens største it-projekter.

Hvem er på plakaten?

  • Marianne Sørensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen
  • Birgit Nørgaard, næstformand i Statens It-råd
  • Stig Lundbech, direktør for Koncern IT i Københavns Kommune og årets CIO
  • Torben Ruberg, CIO for Maersk Tankers
  • Martin Eberhard, direktør for forretningsudvikling i Rambøll
  • Pernille Sejr Thomsen, leder i Sekretariat for digitale kompetencer i Digitaliseringsstyrelsen

Hvem henvender eventdagen sig til?

Medarbejdere og ledere som arbejder med it-projekter og it-styring i staten.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?

Tilmeldingen er åben til og med onsdag den 30. oktober 2019. 

Praktisk

Deltagelsen er gratis og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Der vil dog også blive taget hensyn til et fordelingsprincip, så vi sikrer, at så mange myndigheder som muligt er repræsenteret.

Tidspunkt

Onsdag den 13. november 2019, kl. 13.00-17:00. Vi åbner op for registrering allerede kl. 12.30.

Sted

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Program for dagen

TidspunktAktivitet
12.30 - 13.00

Registrering af deltagere

13.00 - 13.30

Velkomst - Hvorfor digitale kompetencer, og hvad betyder det i praksis?

v/ Marianne Sørensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

v/ Pernille Sejr Thomsen, sekretariatsleder i Sekretariat for digitale kompetencer i Digitaliseringsstyrelsen

Hvad kræver fremtidens it-styring af digitale kompetencer hos statens medarbejdere? Og hvad er digitale kompetencer egentlig for en størrelse? Dét er to centrale spørgsmål, som vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Marianne Sørensen og sekretariatsleder, Pernille Sejr Thomsen vil kredse om i dagens første oplæg.

Som led i Strategi for it-styring i staten er fokus på statslige ledere og medarbejderes digitale kompetencer blevet skærpet, og der er sat en række konkrete tiltag i værk - heriblandt etablering af et statsligt digitaliseringsakademi.

Marianne Sørensen vil indledningsvis fortælle, hvorfor Digitaliseringsstyrelsen mener, at det er afgørende at få løftet de digitale kompetencer hos statens ledere og medarbejdere. Herefter vil Pernille Sejr Thomsen konkretisere, hvilken opgave digitaliseringsakademiet skal løse – og stille skarpt på hvilke kompetencer der bliver afgørende, når grænserne mellem it og forretning bliver stadig mere flydende. 

13.30 - 14.00

Otte år med Statens It-råd – hvad har vi lært af statens største it-projekter?

v/ Birgit Nørgaard, næstformand i Statens It-råd

I mere end otte år har Statens It-råd risikovurderet statens store it-projekter. Det betyder, at It-rådet ligger inde med en stor mængde data og en unik viden om de statslige it-projekter.

Birgit Nørgaard har været med hele vejen - og udover at have en bred indsigt i projekternes tilstand og fremdrift, har hun sideløbende oplevet, at en række nye trends er begyndt at spille en langt større rolle i projekterne. Det klassiske projektbegreb er udfordret, og agile it-udviklingsforløb fylder langt mere i dag end det gjorde for otte år siden.

I løbet af oplægget vil Birgit adressere ovenstående, ligesom hun vil sætte ord på, hvordan vi kan bruge vores data til at se fremad og sætte ind dér, hvor der er behov for et kompetenceløft.

14.00 - 14.30

Pause

Der bydes på lidt til ganen.

14.30 - 15.00

Arbejdet med digitalisering og ny teknologi kræver forståelse for og indsigt i it-kompleksitet

v/ Stig Lundbech, direktør for Koncern IT i Københavns Kommune

Hvad har introduktionen af ny teknologi betydet for kravene til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune? Og hvad skaber det af nye samarbejdsformer? Det skal Stig Lundbech dagligt forholde sig til i sin stilling som direktør for Koncern IT i Københavns Kommune, hvor han i flere år har arbejdet på at bære nye teknologier ind i gamle arbejdsgange.

Samtidig er it blevet mere komplekst, og det hæver barren for, hvad både forretning, leverandører og medarbejdere skal forholde sig til i it-projekter.

Stig Lundbech vil fortælle om, hvordan Koncern IT er lykkedes med at lave gode projekter og god it i samarbejde med forretningen, og så vil han også komme ind på de høje forventninger han har til medarbejdernes forståelse for den digitale verden, der omgiver dem.

15.00 - 15.05

Kort pause

15.05 - 16.00

Paneldebat: Hvordan skaber vi et fælles sprog på tværs af it-afdelingen og forretningen?

Paneldeltagere: 

  • Torben Ruberg, CIO for Maersk Tankers 
  • Martin Eberhard, direktør for forretningsudvikling i Rambøll
  • Stig Lundbech, direktør for Koncern IT i Københavns Kommune
  • Birgit Nørgaard, næstformand i Statens It-råd
16.00 - 17.00

Mød Ministeriernes kontor for it-styring eller få en snak med dine kollegaer og samarbejdspartnere


 

Hent programmet for MKI's eventdag i en printvenlig version

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket.