Udlandet har kig på digitaliseringsklar lovgivning

16-10-2019
Digital transformation

Digitaliseringsstyrelsen har været i Østrig for at holde inspirationsoplæg om digitaliseringsklar
lovgivning for en større forsamling af embedsmænd og eksperter i offentlig digitalisering i det
østrigske Økonomi- og Digitaliseringsministerium.

Østrig er i øjeblikket i gang med projektet ”Das Digitale Amt”, hvor man identificerer juridiske barrierer for offentlig digitalisering og har i den forbindelse invite-ret Digitaliseringsstyrelsen til at komme og fortælle om de danske erfaringer på området.

I Danmark har man nemlig gennem den seneste tid arbejdet med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar. Siden begyndelsen af 2018 har et sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen således screenet al ny lovgivning og skrevet høringssvar til mere end 150 konkrete lovforslag. Screeningen sker for at sikre, at lovgivning blandt andet lever op til syvprincipper, som skal hjælpe lovgiverne til at tænke de digitale muligheder ind i lovgivningen fra start. Tilsvarende skal lovgivningens implementeringskonsekvenser, og hvordan de kan afhjælpes, være beskrevet i lovforslagets bemærkninger.

På workshoppen, der blev afholdt i Graz den 11. september, præsenterede Digitaliseringsstyrelsen en række konkrete eksempler på digitaliseringsklar lovgivning fra Danmark. Der blev god lejlighed til at komme ud i krogene af lovgivningen, og der blev således drøftet både indberetning af gødningsforbrug, datamodeller for jordbundsforhold og støtte til voksen- og efteruddannelse.

Videndeling på tværs af grænser

Digitaliseringsstyrelsen prioriterer at bidrage til videndeling om digitaliseringsklar lovgivning med andre EU-medlemslande, da meget af lovgivningen udspringer af EU-beslutninger. Ud over at holde oplæg om de danske erfaringer havde Digitaliseringsstyrelsen på den østrigske workshop mulighed for at mødes med toneangivende beslutningstagere og praktikere i den østrigske forbundsadministration og forskningsverden.

Digitaliseringsstyrelsen vil også fremover forfølge relevante muligheder for videndeling og gensidig inspiration i det videre arbejde. Møder om digitaliseringsklar lovgivning er således programsat i løbet af efteråret såvel med andre medlemslande som med EU-kommissionen.