Afgørelse af klage i annulleret udbud

30-09-2019
It-løsninger

Klagenævnet for udbud har nu afgjort en klage fra december 2018 om det annullerede udbud vedrørende næste generation af offentlig digital post. Digitaliseringsstyrelsen annullerede udbuddet, da der blandt andet var fundet fejl i tilbuddene. Klagenævnet bekræfter nu i sin afgørelse af klagen, at fejlene var af en sådan karakter, at udbuddet ikke kunne gennemføres.

Digitaliseringsstyrelsen har i løbet af 2018 udbudt Næste generation af Digital Post, som skal fremtidssikre den offentlige digitale post-løsning. I november 2018 besluttede Digitaliseringsstyrelsen at tildele opgaven til Netcompany. I december 2018 valgte den nuværende leverandør e-Boks at klage over tildelingen af kontrakten til Netcompany.

Digitaliseringsstyrelsen valgte efter rådgivning fra Kammeradvokaten at annullere udbuddet i december 2018, da begge de indkomne tilbud indeholdt unøjagtigheder, som kunne gøre tilbuddene ukonditionsmæssige. I lyset af Klagenævnets afgørelse var dette den rigtige beslutning.

e-Boks får derudover medhold i klagepunkt om, at Digitaliseringsstyrelsen ikke burde have holdt et møde med Netcompany inden kontrakten formelt var tildelt. Mødet fandt sted efter Digitaliseringsstyrelsens udarbejdelse af det evalueringsnotat, som ligger til grund for afgørelsen, men inden kontrakten formelt var tildelt.

Klagenævnet giver e-Boks medhold i punktet, selvom det endelige udkast til evalueringsnotat af 2. oktober 2018 ikke afviger fra det endelige evalueringsnotat af 12. oktober, og dermed ikke har haft indflydelse på afgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen tager Klagenævnets afgørelse til efterretning.

Genudbuddet af Næste generation Digital Post er endnu ikke afsluttet, da e-Boks også har indgivet klage i det igangværende udbud.