Digitaliseringsstyrelsen deltog i national krisestyringsøvelse

27-09-2019
Sikkerhed

Som led i Digitaliseringsstyrelsen arbejde med krisestyring og beredskabsplanlægning har styrelsen deltaget i den nationale tværgående krisestyringsøvelse, KRISØV, som har til formål at afprøve det samlede danske beredskab.

Hvad sker der, når Danmark rammes af en alvorlig hændelse, som sætter samfundets funktioner under pres? Digitaliseringsstyrelsen afprøver løbende sit interne beredskab med henblik på at klæde medarbejderne på til at kunne håndtere en beredskabssituation, som vedrører den kritiske it-infrastruktur.

Digitaliseringsstyrelsen deltog derfor i KRISØV, som hvert andet år afprøver, om det nationale beredskab fungerer efter hensigten ved en større krise.

Deltagerne skulle til øvelsen demonstrere, at de kender både lokale og tværgående procedurer og deres egne roller og ansvar, hvis en større krise indtræffer, samt kan koordinere og samarbejde på tværs om at komme igennem krisen.

En vigtig anledning til at teste de eksterne snitflader i vores beredskab

I år var scenariet for KRISØV en kemisk ulykke på dansk jord, der krævede samarbejde på alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark. I øvelsen indgik også en cyberhændelse, hvor en af de store it-løsninger blev hacket.

Digitaliseringsstyrelsens deltagelse gav anledning til at afprøve egen beredskabsplan og teste medarbejdernes evner til at håndtere større kriser, hvor det kræver at få et hurtigt overblik over en kritisk situation samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Det er vigtigt for os altid at være klar, hvis krisen en dag skulle ramme. Derfor er kriseøvelsen en rigtig god mulighed for os til at få testet vores beredskab – om de relevante medarbejdere kender deres opgaver og ansvar og ved, hvilke andre myndigheder og instanser, der skal inddrages. KRISØV 2019 var i den forstand en rigtig vellykket øvelse.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

KRISØV fandt sted den 12. september 2019.