Informationsmøde: Større fokus på brugernes behov med Fælles krav til digitale løsninger

17-09-2019
Digital service It-løsninger

Fælles krav til digitale løsninger er de nye fællesoffentlige krav og anbefalinger til selvbetjeningsløsninger, infrastrukturkomponenter og nationale portaler, som trådte i kraft den 15. august 2019. De nye krav og anbefalinger skal sikre større fokus på brugerne og deres behov, når der udvikles nye digitale løsninger.

Fælles krav til digitale løsninger erstatter Udviklingsvejledningen for god selvbetjening og indeholder blandt andet et krav om, at obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger skal bestå den fællesoffentlige brugertest, før de sættes i drift.

Onsdag den 2. oktober er der mulighed for at høre om, hvordan myndigheder og leverandører skal forholde sig til de nye krav og anbefalinger, når de udvikler eller videreudvikler digitale løsninger.

På mødet vil du blandt andet få information om:

  • Hvordan du finder ud af, hvilke krav din digitale løsning skal følge
  • Det fælles designsystem (er en simpel samling af grundlæggende funktioner og design, der skaber et solidt grundlag for udviklingen af selvbetjeningsløsninger på borger.dk og Virk)
  • Baggrunden for at erstatte Udviklingsvejledningen med Fælles krav

Informationsmødet afholdes hos Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, den 2. oktober klokken 13:30 til 15:00.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 30. september til .

Mødet afholdes i samarbejde med KL og Erhvervsstyrelsen.

Fælles krav til digitale løsninger er resultatet af et samarbejde under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og aftalt mellem de statslige myndigheder, KL samt Danske Regioner og omfatter obligatoriske (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger, virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger, nationale portaler samt fællesoffentlige infrastrukturkomponenter.

Læs mere om Fælles krav til digitale løsninger og find relevant materiale på arkitektur.digst.dk