Pilotkursus i informationssikkerhed

25-09-2019
Sikkerhed

Truslen inden for cyber- og informationssikkerhed er en af de væsentligste udfordringer, myndigheder står over for i dag. Derfor er det afgørende, at ansatte i statslige myndigheder har de rigtige kompetencer, når det kommer til sikkerhed.

Digitaliseringsakademiet afholder et pilotkursus i informationssikkerhed for statslige ansatte, der til daglig arbejder med implementering og vedligeholdelse af informationssikkerhed. Det sker tirsdag den 19. november og onsdag den 20. november 2019.

Få hjælp til informationssikkerhed i egen organisation

Den øgede trussel, kombineret med ny lovgivning såsom databeskyttelsesforordningen samt kravet til statslige myndigheder om efterlevelse af ISO 27001, kræver nye kompetencer for at sikre et tilstrækkeligt minimumsniveau af sikkerhed i statslige myndigheder.

Uddannelsen er designet til at give deltagerne overblik, indsigt og konkrete praksisnære værktøjer, der hjælper dem til at identificere og håndtere forretningsmæssige risici relateret til informationssikkerhed. Efter kurset vil de være i stand til at anvende værktøjerne i deres egen organisation og kontekst.

Tilmelding til pilotkurset

Uddannelsen henvender sig til statsligt ansatte, der arbejder med implementering og opretholdelse af informationssikkerhed i myndigheder. Det forventes, at kursisterne har grundlæggende kendskab til informationssikkerhed og ISO 27001.

Der er plads til maksimalt 30 deltagere på holdet. Kursusdeltagere skal forvente, at der forud for kursets afholdelse vil være behov for 2-4 timers forberedelse.

Kurset er et gratis pilotkursus og Digitaliseringsakademiet forbeholder sig retten til at sikre en bred repræsentation på pilotkurset for at sikre en fyldestgørende test af kurset. Du er derfor ikke garanteret en plads ved tilmelding. Kurset vil blive afholdt i løbet af 2020 mod deltagerbetaling.