Revidering af den fællesoffentlige brugertest - et redskab til at øge brugervenligheden

16-09-2019
Digital service It-løsninger

Det skal være let og hurtigt at løse sit ærinde digitalt. Det er et vigtigt pejlemærke, når de offentlige myndigheder går i gang med at udvikle digitale løsninger til brugerne. Men hvordan sikrer man det? Et redskab er den fællesoffentlige brugertest.

Revidering af den fællesoffentlige brugertest

Brugervenlighed er mere og mere i fokus når det gælder udviklingen af offentlige digitale løsninger. Det stiller krav til, at værktøjerne til at teste brugervenligheden af løsningerne bliver tilsvarende opdateret. De fællesoffentlige parter har derfor besluttet at revidere spørgsmålene i den fællesoffentlige brugertest. Det skal resultere i mere præcise svar, der kan give bedre input til, hvad brugernes oplevelse af og tilfredshed med den digitale løsning er. 

For at skubbe på den gode udvikling, hvor brugerne i højere grad bliver tænkt ind i udviklingen af de digitale løsninger fra starten, har de fællesoffentlige parter udviklet to nye værktøjer, der skal supplere den fællesoffentlige brugertest:

  • En tillægsbeskrivelse til brugertesten, som tester brugerens vej ind og ud af den digitale løsning. Tillægsbeskrivelsen giver myndighederne mulighed for at teste en større del af brugerens vej gennem løsningen og på den måde sikre sig, at brugeren bliver ledt godt igennem hele forløbet.
  • En vejledning, der skal hjælpe myndighederne med at definere brugergrupper og brugerens primære vej gennem løsningen.

De nye værktøjer er en ekstra hjælp til de myndigheder, der står over for snart at skulle udvikle en digital løsning.

Bestå den fællesoffentlige brugertest 

Det er fortsat et krav, at obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger – med visse undtagelser - skal bestå den fællesoffentlige brugertest, inden løsningen sættes i drift.

Har du en digital løsning, du tror, muligvis falder ind under kravet, kan du læse mere om kravet på arkitektur.digst.dk/faelleskrav. Her finder du en beskrivelse af kravet og af, hvilke løsninger, der er omfattet.

arkitektur.digst.dk/faelleskrav finder du desuden mere information om de to nye redskaber.

Baggrund

Revideringen af den fællesoffentlige brugertest sker som et led i udarbejdelsen af fælles krav til digitale løsninger i regi af initiativet ’Bedre digital kommunikation’ i ’Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020’.

Revidering af brugertesten er sket i samarbejde med en fællesoffentlig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, ATP, Landbrugsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Familieretshuset, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Domstolsstyrelsen, Styrelsen for It og Læring, KL og Danske Regioner.