Statusrapport for statens store it-projekter

25-09-2019
Styring

Statens It-råd har offentliggjort status for statens store it-projekter i første halvår 2019. 48 projekter og ét program er omfattet af statusrapporteringen, hvilket er det højeste antal siden It-rådet blev dannet i 2011.

Den igangværende portefølje af projekter og programmer

Statens It-råds portefølje er udvidet med tolv nye projekter siden sidste statusrapportering. Derudover er der otte projekter, som afslutter, og dermed ikke får noget trafiklys. I den igangværende portefølje er 25 projekter tildelt grønne trafiklys, ni projekter er tildelt gule, og syv er blevet tildelt røde trafiklys.

Det er Statens It-råd, der står bag tildelingen af trafiklys og dermed for vurderingen af projekternes status. Vurderingen sker på baggrund af projekternes oplysninger om forventede afvigelser fra den planlagte tidsplan, budget og gevinstrealisering.

Læs status for de store statslige it-projekter

Statusrapportering for både it-projekter og it-systemporteføljer

Med lanceringen af Strategi for it-styring er det besluttet at alle statslige myndigheder, der opfylder betingelserne, i løbet af de kommende år skal have deres it-handlingsplan til review ved It-rådet.

Myndighederne vil fremover skulle statusrapportere om fremdriften i deres arbejde med it-systemporteføljestyringen til Statens It-råd. Rådets statusrapport for 2. halvår 2019 vil derfor både berøre myndighedernes it-systemportefølje- og it-projektstyring.