Udviklingen af Mit Overblik er i fuld gang

23-09-2019
Digital service

Det skal være lettere for borgerne at få overblik over deres ærinder med det offentlige. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen, i samarbejde med KL, Danske Regioner og udvalgte statslige parter, i gang med at udvikle Mit Overblik på borger.dk.

Visionen er, at skabe gennemsigtighed for borgeren ved at vise data samlet et sted frem mod 2024 og dermed gøre kontakten med det offentlige lettere for den enkelte borger.

Økonomiaftalen for 2020 er indgået

I økonomiaftalen for 2020 har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at give den enkelte borger et overblik over relevante data på tværs af den offentlige sektor – som også Digitaliseringspagten berørte i foråret. Aftalen betyder, at relevante statslige myndigheder og alle kommuner i løbet af 2020 skal tilbyde borgerne et overblik over sager og ydelser på en række områder.

Borgerne får en bedre offentlig service med Mit Overblik

God offentlig service handler om at kende borgerens behov og tilpasse servicen derefter. På nuværende tidspunkt skal borgeren orientere sig mange steder for at opnå et samlet overblik over sin kontakt med det offentlige. Mit Overblik vil løbende give borgeren et nemmere digitalt overblik og en mere proaktiv og personaliseret service, der tager udgangspunkt i den enkelte borger.

Mit Overblik giver borgeren mulighed for at se de mest relevante oplysninger om sig selv og sine igangværende sager, tildelte ydelser, udestående betalinger, kommende tidsfrister og relevante aftaler – på udvalgte områder på tværs af staten, kommunerne og regionerne. Vi mener nemlig, at gennemsigtighed er en forudsætning for en effektiv, digital offentlig sektor – og for borgernes tillid til den offentlige sektor.

Mit Overblik tager udgangspunkt i borgernes behov

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en brugerundersøgelse af, hvordan borgerne ønsker at få et digitalt overblik over egne data. Undersøgelsen peger på, at borgerne vil have data vist på en måde, hvor borgernes handlemuligheder og formålet med visningen er tydelig. Borgerne mister overblikket, når deres interaktioner med det offentlige ikke imødekommer deres behov for bekræftelse, tryghed og forventningsafstemning.

Mit Overblik vil derfor løbende blive brugertestet for at sikre, at overblikket bidrager med at skabe indsigt, sammenhæng og tryghed for borgeren.