Strategi og mål

Digitaliseringsstyrelsens strategiske grundlag og mål- og resultatplan for 2019.

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at implementere regeringens ambitioner om øget digitalisering og national udbredelse af velfærdsteknologi i den offentlige sektor.

Digitaliseringen er et væsentligt bidrag til den nødvendige modernisering af den offentlige sektor frem mod 2020 og bygger på et forpligtende samarbejde mellem stat, regioner og kommuner.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, som blev godkendt i 2016, giver en klar retning for den samlede indsats i den offentlige sektor. Mål og resultatplanen for 2019 giver et endnu mere konkret billede af, hvordan de store ambitioner skal indfris de kommende år.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der sat en række ambitiøse mål for digitaliseringen af det offentlige Danmark.

De tre mål for arbejdet er:

  1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
  2. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
  3. Tryghed og tillid skal i centrum

Strategisk grundlag

Læs den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Mål- og resultatplan 2019

Hent mål- og resultatplan 2019

Resultatløn til Digitaliseringsstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan samt driftsdokument. Udmøntningen for 2018 udgør 120.000 kroner.