Strategi og mål

Digitaliseringsstyrelsens strategiske grundlag og mål- og resultatplan for 2022.

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Af mål- og resultatplanen fremgår Digitaliseringsstyrelsens strategiske pejlemærker og aftalte mål for 2022.

Mål- og resultatplan 2022

Hent Digitaliseringsstyrelsens mål- og resultatplan 2022

Resultatløn til Digitaliseringsstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan samt driftsdokument. Udmøntningen for 2020 udgør 100.000 kroner.