Strategi og mål

Digitaliseringsstyrelsens strategiske grundlag og mål- og resultatplan for 2021.

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Af mål- og resultatplanen fremgår Digitaliseringsstyrelsens strategiske pejlemærker og aftalte mål for 2021.

Den strategiske retning for digitaliseringen på tværs af den offentlige sektor fremgår samtidig af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, som er aftalt og udmøntet i et tæt samarbejde mellem stat, regioner og kommuner. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der sat en række ambitiøse mål for digitaliseringen af det offentlige Danmark.

De tre mål for arbejdet er:

  1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
  2. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
  3. Tryghed og tillid skal i centrum

Strategisk grundlag

Læs den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Mål- og resultatplan 2021

Hent Digitaliseringsstyrelsens mål- og resultatplan 2021

Resultatløn til Digitaliseringsstyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan samt driftsdokument. Udmøntningen for 2019 udgjorde 110.000 kroner.