Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser

Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser har ansvar for at udvikle og sikre en stabil drift og forvaltning af Digital Post, NemKonto, det digitale Kørekort og det digitale Sundhedskort.

Centeret arbejder for, at løsningerne er fremtidssikret og afspejler behovene for øget sikkerhed og fleksibilitet til løbende at foretage tilpasninger på baggrund af det aktuelle behov.

Det offentlige Danmark er digitalt på alle platforme – og det skal vi også fremadrettet være! Vi arbejder for, at de nye generationer af Digital Post og NemKonto møder borgeres og virksomheders forventninger til offentlige digitale services endnu bedre og smartere end i dag – samtidig med at løsningerne forvaltes robust og er nemme og trygge for borgere, myndigheder og virksomheder at anvende.

Sarah Kirkeby, kontorchef for Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser

Centeret har derudover ansvaret for udarbejdelse af Digitaliseringsstyrelsens app-strategi. Strategien skal understøtte en effektiv, smidig og ensartet udvikling af apps, der skal sikre at borgere i Danmark har tidssvarende digitale løsninger til rådighed.

Centeret arbejder tæt sammen med styrelsens Center for digitale identiteter og Center for tværgående produktstyring om at tilvejebringe fundamentet for den videre digitalisering af det danske samfund og er med til at sikre en succesfuld transition til de nye digitale infrastrukturløsninger: Næste generation Digital Post, MitID og NemLog-in.

Læs mere om Center for digitale identiteter

Læs mere om Center for tværgående produktstyring

Med NemKonto har offentlige myndigheder og private udbetalere let og stabil adgang til at udbetale penge til borgere og virksomheder. Gennem projekt Ny NemKonto vil vi udvikle en ny løsning, der vil sikre dette også i fremtiden, med et moderne og fleksibelt grundlag.

Jacob Rasch, teamleder for Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser

Med digital kørekort har borgere fået et supplement til deres fysiske kørekort, som de kan tilgå direkte på mobilen. Med et digitalt kørekort tager Danmark første skridt i retning af at anvende digitale id-beviser. Vi glæder os til at kunne lancere Det digitale sundhedskort i løbet af 2021

Lone Buch, teamleder for Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser