Center for digitale identiteter

Center for digitale Identiteter har ansvaret for at levere og udvikle stabile it-løsninger til identitetssikring. Det er desuden centrets ansvar at sikre en tryg og smidig overgang, når borgere, virksomheder og myndigheder skal tage nye løsninger på området i brug.

Borgere, virksomheder og myndigheder benytter hver eneste dag it-løsninger på identitetsområdet som NemID, NemLog-in, Digital Fuldmagt og eID gateway. Center for digitale identiteter har ansvaret for, at disse løsninger er stabile, ligesom det er centrets ansvar løbende at udvikle dem, så de skaber værdi for både borgere, virksomheder og myndigheder.

Vores løsninger udgør fundamentet for et digitalt offentlig Danmark. Det er afgørende, at vi hele tiden arbejder på, at have et solidt styringsfundament, som sikrer stabil drift der un-derstøtter vores fokus på at skabe værdi for brugerne. Dette gør vi i tæt samarbejde med vores interessenter og leverandører.

Anne Louise Kropp Kehler, Kontorchef for Center for digitale identiteter

Når MitID erstatter NemID, og en ny erhvervsløsning, MitID Erhverv, ser dagens lys, sker det for at imødekomme behovene for øget sikkerhed og fremtidssikrede, fleksible løsninger. Det gælder også en ny version af NemLog-in, der sammen med de øvrige løsninger vil sikre et fortsat solidt fundament for digitaliseringen i det danske samfund.

Centeret har et tæt samarbejde med leverandører og andre eksterne samarbejdsparter – ikke mindst for at forberede en tryg og smidig overgang til de nye løsninger for alle brugere både i de private hjem, i erhvervslivet og de offentlige myndigheder. Det sker blandt andet gennem en aktiv og målrettet kommunikationsindsats.

Implementeringen er en afgørende del af projekterne og sker i tæt samarbejde med myndigheder og interessenter. Vi understøtter implementeringen, så myndigheder, virksomheder, tjenesteudbydere, borgere og andre slutbrugere får en så tryg og smidig overgang til den kommende infrastruktur, som muligt.

Maja Bjerregaard Have, Teamleder for Center for digitale identiteter

Center for digitale identiteter arbejder sammen med Center for Digital Post, Nemkonto og App-beviser samt Center for tværgående produktstyring for en stærk, stabil og sikker digital infrastruktur i Danmark.

Læs mere om Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser

Læs mere om Center for tværgående produktstyring

Det digitale Danmark er afhængig af en solid, digital infrastruktur. I arbejdet med fremtidens løsninger har vi fokus på brugervenlighed, sikkerhed og genkendelighed og på at udvikle fleksible løsninger, der kan følge den teknologiske udvikling.

Charlotte Jacoby, Kontorchef for Center for digitale for identiteter