Center for infrastrukturudvikling

Center for infrastrukturudvikling har ansvaret for udviklingen af fremtidens digitale infrastruktur.

Center for infrastrukturudvikling har ansvaret for udviklingen af fremtidens digitale infrastruktur for MitID, NemLog-in3 og Næste generation Digital Post i samarbejde med leverandørerne samt øvrige eksterne samarbejdsparter.

Centret varetager i samarbejde med Center for udvikling og implementering og Center for systemforvaltning infrastrukturprojekternes implementering, herunder de decentrale myndigheders og alle brugergruppers overgang til den kommende infrastruktur.