Center for infrastrukturudvikling

Center for infrastrukturudvikling har ansvaret for udviklingen af fremtidens digitale infrastruktur.

Center for infrastrukturudvikling har ansvaret for udvikling af fremtidens digitale infrastruktur via de tre projekter:

  • MitID
  • NemLog-in3 
  • Næste generation Digital Post 

Centret tilvejebringer fundamentet for den videre digitalisering af det danske samfund. Fremtidens infrastruktur skal være fremtidssikret og afspejle behovene for øget sikkerhed og øget fleksibilitet, sådan at løsningerne løbende kan tilpasses brugernes behov.

Det digitale Danmark er afhængig af en solid, digital infrastruktur. I arbejdet med fremtidens løsninger har vi fokus på brugervenlighed, sikkerhed og genkendelighed og på at udvikle fleksible løsninger, der kan følge den teknologiske udvikling. 

Charlotte Jacoby, kontorchef i Center for infrastrukturudvikling

Forberedelsen og gennemførelsen af implementeringen af de kommende infrastrukturløsninger er en væsentlig del af projekterne. Centret varetager  infrastrukturprojekternes centrale implementeringsindsats fra start til slut.

I samarbejde med centrale og decentrale myndigheder understøttes implementeringen, så myndigheder, virksomheder, tjenesteudbydere, borgere og andre slutbrugere får en så tryg og smidig overgang til den kommende infrastruktur som muligt.

Danmark er afhængig af en velfungerende digital infrastruktur. Vi stiller derfor store krav til fremtidens løsninger, der skal være robuste og sikre, og samtidig er det vigtigt at de er nemme og trygge for borgere, myndigheder og virksomheder at anvende. 

Niels Thomsen, programleder i Center for infrastrukturudvikling