Center for infrastrukturudvikling

Center for infrastrukturudvikling har ansvaret for at udvikle og implementere fremtidens digitale infrastruktur.

Center for infrastrukturudvikling har ansvaret for udvikling af fremtidens digitale infrastruktur via de tre projekter:

  • MitID
  • NemLog-in3
  • Næste generation Digital Post

Herudover står centeret også for at etablere et offentligt kontaktregister og for at udvikle det kommende supporttilbud, som kan gøre det nemt for borgere og virksomheder at få hjælp til en række offentlige løsninger. Centret har ligeledes ansvaret for at digitalisere danskernes kørekort og sundhedskort.

Center for infrastrukturudvikling tilvejebringer fundamentet for den videre digitalisering af det danske samfund. Fremtidens infrastruktur skal være fremtidssikret og afspejle behovene for øget sikkerhed og øget fleksibilitet sådan, at løsningerne løbende kan tilpasses brugernes behov.

Det digitale Danmark er afhængig af en solid, digital infrastruktur. I arbejdet med fremtidens løsninger har vi fokus på brugervenlighed, sikkerhed og genkendelighed og på at udvikle fleksible løsninger, der kan følge den teknologiske udvikling.

Charlotte Jacoby, kontorchef i Center for infrastrukturudvikling

Forberedelsen og gennemførelsen af implementeringen af de kommende infrastrukturløsninger er en væsentlig del af projekterne. Centret varetager infrastrukturprojekternes centrale implementeringsindsats fra start til slut.

Implementeringen er en afgørende del af projekterne og sker i tæt samarbejde med myndigheder og interessenter. Vi understøtter implementeringen, så myndigheder, virksomheder, tjenesteudbydere, borgere og andre slutbrugere får en så tryg og smidig overgang til den kommende infrastruktur, som muligt.

Maja Bjerregaard Have, teamleder i Center for Infrastrukturudvikling