Center for it-udvikling og agile arbejdsmetoder

Centret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med it-udvikling samt anvendelse og udbredelse af agile arbejdsmetoder.

Center for it-udvikling og agile arbejdsmetoder arbejder med frembringelsen af digitale løsninger som eksempelvis den kommende kørekort-app, sundhedskort og eID gateway. Centret arbejder med, hvordan man i højere grad kan anvende mere agile udviklingsmetodikker, både internt i centeret og i forhold til resten af Digitaliseringsstyrelsen. En væsentlig del af det agile arbejde består også i at se på, hvordan man bedre understøtter økonomistyring og finansiering agilt inden for de fællesoffentlige rammer, hvorfor centeret også varetager en stor del af finansieringsarbejdet i forbindelse med it-udviklingsprojekter og det fællesoffentlige samarbejde generelt.

Når vi udvikler det digitale Danmark, skal vi gøre gavn! Vi skal gøre hverdagen nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder og hele tiden sikre, at vi kan tilpasse vores løsninger. Det gør vi gennem inddragelse af brugerne, en agil arbejdsform og fokus på at sikre de rigtig rammer for, at vi hurtigt kan komme ud med vores løsninger til brugerne. Det er centrum i vores udvikling.

Sarah Kirkeby, kontorchef i Center for it-udvikling og agile arbejdsmetoder

Af konkrete it-projekter har centret blandt andet ansvaret for at skabe et digitalt kørekort, der som supplement til det eksisterende kørekort skal kunne hentes til mobilen som en app.

Centret står også for udvikling af den næste generation af NemKonto-løsningen, der er omdrejningspunktet for udbetaling af ydelser fra det offentlige.

Hertil kommer løsninger som en europæisk eID gateway, hvor man kan bruge sit nationale eID til at logge ind på danske løsninger og seneste skud på stammen som er udvikling af et digitalt sundhedskort i samarbejde med Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Center for it-udvikling og agile arbejdsmetoder samarbejder med flere andre af Digitaliseringsstyrelsens centre om MitID og de næste generationer af Digital Post og NemLog-in.