Center for systemforvaltning

Center for systemforvaltning har ansvaret for sikker forvaltning og drift af de centrale, fællesoffentlige løsninger.

Center for systemforvaltning skal sikre stabil drift af de fællesoffentlige løsninger som NemID, NemLogin, Digital Post og NemKonto. Det er afgørende for borgernes tillid til digitaliseringen og er en kerneopgave for forvaltningen af systemerne.

Centret har ansvar for arbejdet med at udvikle og professionalisere systemforvaltningen i Digitaliseringsstyrelsen, så den løbende systemforvaltning sikrer en effektiv og struktureret driftsstyring, der imødekommer de høje krav til blandt andet GDPR- og ISO-compliance og porteføljestyring.

Centret arbejder tæt sammen med styrelsens Center for infrastrukturudvikling om at skabe fundament til at gennemføre en succesfuld transition til nye digitale infrastrukturløsninger.

Vores løsninger udgør fundamentet for et digitalt offentligt Danmark. Det er afgørende, at vi hele tiden arbejder på, at have et solidt styringsfundament, som sikrer stabil drift der understøtter vores fokus på at skabe værdi for brugerne, og gør det muligt løbende at overtage nye løsninger til drift.

Rikke Saltoft Andersen, Kontorchef i Center for systemforvaltning

Det er afgørende, at vi har et tæt samarbejde med vores interessenter og leverandører. Samarbejde og dialog er forudsætningen for, at vi kan sikre en fortsat sikker stabil drift og udvikling af de store fællesoffentlige it-løsninger.

Anna Louise Kropp Kehler, Kontorchef i Center for systemforvaltning