Center for systemforvaltning

Center for systemforvaltning har ansvar for at sikre stabil og sikker forvaltning og drift af de centrale, fællesoffentlige systemer samt ansvar for at håndtere snitfladen over mod Statens-it.

Centeret har ansvar for arbejdet med at udvikle og professionaliseresystemforvaltningen i Digitaliseringsstyrelsen, så den løbende systemforvaltning sikrer en effektiv og struktureret driftsstyring, der imødekommer de høje krav til blandt andet GDPR- og ISO-compliance og porteføljestyring samt styring af den afsatte økonomi til drift og vedligehold. Centeret betjener desuden relevante governance-fora i relation til it-drift.

Centret har ansvar for i samarbejde med Center for infrastrukturudvikling og Center for udvikling og implementering at gennemføre en succesfuld transition til nye digitale infrastrukturløsninger.