Center for teknologi og data

Center for teknologi og data arbejder for at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor gennem bedre rammer for deling og genbrug af data og nye teknologiske muligheder.

Center for teknologi og data har ansvaret for at udarbejde, koordinere og implementere arbejdet med data og ny teknologi i det offentlige. Herunder sikre samspil med arbejdet med grunddata og den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Centret varetager en række initiativer fra den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Sammenhængsreformens reformspor Digital Service i Verdensklasse, herunder den fællesoffentlige digitale arkitektur, grunddataprogrammet og strategier for data og kunstig intelligens.

Danmark skal forrest i anvendelsen af kunstig intelligens og brugen af data som en kritisk ressource

Centret er ansvarlig for at udarbejde to nye strategier for henholdsvis kunstig intelligens (AI) og data, i et samarbejde, som går på tværs af den offentlige og private sektor.

Kunstig intelligens rummer potentiale til at sikre bedre service og mere vækst og innovation. Strategien skal understøtte, at et samlet Danmark får de bedste vilkår for at udnytte kunstig intelligens. Der opstilles samtidigt klare etiske principper for anvendelsen af kunstig intelligens, som skal sikre privatliv, sikkerhed, gennemsigtighed og retfærdighed.

De offentlige data er helt centrale for mange af de velfærdydelser, som den offentlige sektor leverer. Med en sikker og koordineret brug af data på tværs af det offentlige, er det muligt at højne kvaliteten af myndighedernes ydelser, sikre bedre sammenhæng og service samt bane vejen for nye muligheder – også til private services. Bedre løsninger stiller høje krav til data, som skal være af høj kvalitet, aktualitet og genbrugelighed. En strategi for data skal sikre, at dette gøres på en nyttig, sikker og ansvarlig måde.

Bedre kvalitet og sammenhæng i Danmarks grunddata

Myndigheder og virksomheder anvender allerede i dag offentlige data om for eksempel adresser, ejendomme, geografi og personer til daglig sagsbehandling, innovation og udvikling af nye ydelser. Dette er muligt da det fællesoffentlige grunddataprogram har sikret, at Danmarks grundlæggende data – grunddata – har fået løftet kvaliteten og er blevet standardiseret, sådan at de passer sammen.

Grunddata er stamoplysninger om ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer. Formålet med grunddataprogrammets indsats er, at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data som kan anvendes på tværs. Grunddatasekretariatet har drevet dette arbejde siden 2012.

Grunddataprogrammet består af otte delprogrammer, som er helt eller delvist implementeret. Frem mod sommeren 2019 er alle grunddata implementeret på den fællesoffentlige distributionsplatform, Datafordeleren.

Læs mere om grunddataprogrammet på grunddata.dk

Digital arkitektur skaber sammenhæng i offentlige data

Center for teknologi og data vedligeholder og udvikler løbende den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), bestående af styrings- og arkitekturprincipper, retningslinjer og standarder.

Fælles principper, arkitektur og standarder, sikrer at offentlige data er af en kvalitet, der understøtter genbrug, er veldokumenterede og tilgængelige. En fællesoffentlig arkitekturgovernance, sikrer at principper, arkitektur og standarder vedligeholdes, er opdateret og leverer på de forretningsmæssige behov.

Center for teknologi og data hjælper igennem vejledninger, rådgivning, workshops og reviews offentlige it-projekter med at genbruge fællesoffentlige komponenter, og arbejde struktureret og sammenhængsorienteret med datadeling og den digitale infrastruktur.

Læs mere om den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) på arkitektur.digst.dk 

Center for teknologi og data sekretariatsbetjener Grunddatabestyrelsen og Udvalget for Arkitektur og Standarder (UAS).