Center for teknologi og datastrategi

Med sammenhængsreformen får styrelsen en styrket rolle i arbejdet for at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor gennem bedre rammer for brugen af data og teknologi.

Center for teknologi og datastrategi har ansvaret for at udarbejde, koordinere og implementere arbejdet med ny teknologi i det offentlige.

Derudover har centret ansvar for at udarbejde strategi for data og AI i samarbejde med særligt Kontor for analyse og policy og Kontor for jura og digitalisering. Herunder også sikre samspil med arbejdet med grunddata og fællesoffentlige arkitekturprincipper.