Center for tværgående produktstyring

Center for tværgående produktstyring har til formål at understøtte produktcentrene Center for digitale identiteter og Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser i arbejdet med at sikre en robust forvaltning af Digitaliseringsstyrelsens store it-løsninger samt videreudviklingen af disse.

Understøtter robuste og sikre infrastrukturløsninger

Center for tværgående produktstyring er et tværgående center, der har ansvar for aktiviteter, som understøtter produktcentrene Center for digitale identiteter og Center for Digital Post, NemKonto og App-beviser.

Som en tværgående servicefunktion skal centeret både skabe synergi og ensartethed på tværs eksempelvis i forbindelse med sekretariatsbetjening og økonomistyring og sikre, at de nødvendige styringsmæssige rammevilkår er til stede for de offentlige infrastrukturløsninger. Endvidere har centeret ansvaret for understøttelse af politiske processer og policyarbejde inden for områder, som vedrører Digitaliseringsstyrelsens store digitale it-løsninger, i tæt samarbejde med produktcentrene.

Tillid hos borgere og virksomheder til de samfundskritiske infrastrukturer er forudsætning for et effektivt digitalt Danmark. Derfor bidrager vi hver dag ind i et styringsmæssigt set up for de store it-infrastrukturløsninger i Digitaliseringsstyrelsen, som er solidt og forsvarligt, både når vi taler it-sikkerhed, økonomistyring og håndtering af løbende policybestillinger

Rikke Saltoft Andersen, Kontorchef for Center for tværgående produktstyring

Sikkerhed og tilsyn

Arbejdet med it-løsningernes sikkerhed bliver vigtigere i takt med den stigende digitalisering. Sikkerheden er afgørende for borgernes tillid til digitaliseringen og er en kerneopgave samlet set for de tre centre. Derfor har centeret ansvar for, at systemforvaltningen i Digitaliseringsstyrelsen sikrer en effektiv og struktureret driftsstyring, der imødekommer de høje krav til blandt andet GDPR- og ISO-compliance, porteføljestyring, samt ansvar for leverandørtilsynet i forhold til styrelsens nuværende og fremtidige infrastrukturløsninger.

Vores store infrastrukturløsninger spiller en nøglerolle i vores samfund, offentlige sektor og hverdag. Vi arbejder derfor for at rammebetingelser, organisering og værktøjer understøtter både sikker drift og fortsat udvikling, så vi også kan imødekomme morgendagens behov.

Søren Beltofte, Kontorchef for Center for tværgående produktstyring