Center for udvikling og implementering

Centret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med udvikling og implementering af it-projekter.

Center for udvikling og implementering arbejder med frembringelsen af digitale løsninger som eksempelvis den kommende kørekort-app og NemKonto. Centret samarbejder samtidig med kontorer på tværs af Digitaliseringsstyrelsen om at sikre et højt niveau fra det første digitale spadestik tages, til det færdige produkt er implementeret hos glade brugere blandt borgere, myndigheder og virksomheder.

Når vi udvikler det digitale Danmark, skal vi gøre gavn! Vi skal gøre hverdagen nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder og hele tiden sikre, at vi kan tilpasse vores løsninger. Det gør vi gennem inddragelse af brugerne, en agil arbejdsform og fokus på, at løsningerne bliver taget hurtigt i brug. Det er centrum i vores udvikling.

Sarah Kirkeby, kontorchef i Center for udvikling og implementering

Af konkrete it-projekter har centret blandt andet ansvaret for at skabe et digitalt kørekort, der som supplement til det eksisterende kørekort skal kunne hentes til mobilen som en app.

Centret står for udvikling af den næste generation af NemKonto-løsningen, der er omdrejningspunktet for udbetaling af ydelser fra det offentlige.

I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har centret en række projekter, blandt andet udviklingen af et fællesoffentligt testmiljø, der skal gøre det nemmere at teste løsninger på tværs af MitID, NemLogin og Digital Post, en fællesoffentlig support, der kan gøre det nemt at få hjælp til de fællesoffentlige løsninger, en europæisk eID gateway, hvor man kan bruge sit nationale eID til at logge ind på danske løsninger og et offentligt kontaktregister.

Center for udvikling og implementering samarbejder med flere andre af Digitaliseringsstyrelsens centre om MitID og de næste generationer af Digital Post og NemLog-in.

En stærk organisation

Center for udvikling og implementering varetager en lang række opgaver indenfor sekretariatsbetjening, økonomistyring og porteføljestyring. Centret har derfor ansvaret for centrale stabsfunktioner i Digitaliseringsstyrelsen og et tæt samarbejde på tværs af styrelsen.

Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering og den position ønsker vi at fastholde. Det kræver, at vi internt i styrelsen, samt med vores samarbejdspartnere og interessenter, er verdensmetre i samarbejde.

Susanne Duus, kontorchef for Center i udvikling og implementering