Direktionssekretariat

I Direktionssekretariatet arbejder vi hver dag for at understøtte vores direktion og organisation bedst muligt på en række områder.

Direktionssekretariatets primære opgave er at understøtte direktionens daglige arbejde med en lang række drifts- og styringsmæssige opgaver.

Sekretariatet står blandt andet for koordinering af direktionens kalendere, sparring om materiale til direktionen, styring af sagsprocesser samt kontakten til Finansministeriets departement, andre styrelser og koncernfælles funktioner. Derudover er sekretariatet ansvarlig for udarbejdelse af og opfølgning på styrelsens mål- og resultatplan samt driftsdokument og har yderligere det overordnede ansvar for presse og kommunikation, herunder intranet, website, sociale medier med videre.

Direktionssekretariatet forbereder direktions- og chefmøder, personaledage samt ledelsesseminarer og har stort fokus på udvikling af styrelsens medarbejdere såvel som organisationen som helhed. 

Ud over de faste opgaver, som er beskrevet ovenfor, løser sekretariatet en række strategiske opgaver på ad hoc-basis.