Internationalt kontor

Internationalt kontors kerneopgave er at sikre at den danske offentlige sektors interesser varetages i EU-forhandlinger om forslag, der påvirker offentlig digitalisering i Danmark. Kontoret er desuden ansvarlig for at branding af og erfaringsudveksling om dansk offentlig digitalisering i en række internationale partnere og fora.

Offentlig digitalisering fylder mere og mere på den internationale dagsorden, og europæisk regulering og internationalt samarbejde fylder derfor tiltagende i Digitaliseringsstyrelsens arbejde. Dette gælder ikke mindst i EU, hvor digitalisering af den offentlige sektor og digitale services på tværs af grænser er højt prioriteret. Det er vigtigt, at det høje danske niveau for sikre og brugervenlige digital løsninger holdes, samtidig med at Danmark også presser på for generelt at øge offentlig digitalisering i EU, så der på sigt kan komme mere ensartet og sammenhængende offentlig digital service i EU.

Danmark ved forhandlingsbordet

I forhold til EU varetager Digitaliseringsstyrelsen den danske offentlige sektors interesser, hvad angår europæisk lovgivning på digitaliseringsområdet. EU-lovgivning stiller krav til Danmark og den offentlige sektors digitale løsninger, og det er derfor vigtigt, at den danske holdning hertil repræsenteres i forhandlinger i EU. Dette kræver koordinering af bidrag fra mange interessenter for at sikre, at Danmark får indflydelse på de forslag, initiativer og projekter, der har eller får konsekvenser for den offentlige sektors digitale services til borgerne og den offentlige digitale infrastruktur.

Danmark er i disse år helt fremme i feltet, hvad angår offentlig digitalisering. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for høringer i forbindelse med EU-lovgivning, som får indflydelse på den offentlige digitale infrastruktur, for at sikre, at relevante ministerier, kommuner regioner, private aktører og civilsamfundet i Danmark høres.

Internationalt samarbejde om digitalisering

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for dansk deltagelse i det nordisk-baltiske samarbejde i Nordisk Ministerråd for digitalisering, MR-DIGITAL. MR-DIGITAL giver en unik mulighed for samarbejde på tværs af lande med lignende administrative praksisser og sammen bygge digitale løsninger, der fungerer på tværs af grænser.

Formandskabet i Nordisk Ministerråd er roterende. Danmark var formand i 2020 og forestod vedtagelsen af ministerdeklarationen Digital North 2.0, som sætter retningen for det nordisk-baltiske samarbejde om digitale teknologier for at løse store samfundsmæssige udfordringer frem til 2024. Samme år blev Cross-Border Digital Services-programmet vedtaget med et stort fokus på interoperable digitale løsninger mellem landene.

Læs mere om Nordisk Ministerråd

Ud over Nordisk Ministerråd deltager Danmark også i en række andre samarbejder om offentlig digitalisering, herunder Digital Nations, OECD og EU-samarbejdet Coalition of the Willing. Disse samarbejder giver mulighed for at hente inspiration fra og udveksle erfaringer med andre lande.

Læs mere om det internationale samarbejde

Danmark i den digitale førertrøje

Danmark er et førende land på offentlig digitalisering og digitale services, og har gennem en årrække rangeret højt i flere internationale digitaliseringsmålinger. Målingerne kan ses som pejlemærker i forhold til andre lande og deres offentlige digitaliseringsgrad. Danmark fremhæves i flere rapporter som et land, hvor der har været succes med både tværoffentligt og privat-offentligt samarbejde. Internationalt kontor arbejder blandt andet med koordination af disse surveys samt formidlingen af den danske digitale fortælling.

Grundet Danmarks omdømme som digitalt foregangsland modtager Internationalt kontor mange henvendelser fra udenlandske delegationer, der ønsker at høre om, hvordan Danmark har grebet digitaliseringen af den offentlige sektor an. Kontoret besvarer disse henvendelser og koordinerer besøg i udlandet og herhjemme.