Internationalt team

Internationalt team i Digitaliseringsstyrelsen varetager koordinationen af danske interesser om offentlig digitalisering i en række internationale organisationer.

Offentlig digitalisering fylder stadigt mere på den internationale dagsorden - ikke mindst i forhold til EU. International regulering, især europæisk, fylder derfor tiltagende i Digitaliseringsstyrelsens arbejde. Internationalt team varetager og koordinerer den tværgående internationale dagsorden for at sikre, at Digitaliseringsstyrelsen får indflydelse på de forslag, der har konsekvenser for styrelsens område. 

Danmark er i disse år helt fremme i feltet, når det kommer til offentlig digitalisering. Det er vores opgave at sikre, at Danmark fortsat er med til at rykke digitaliseringsdagsordenen i EU og lader sig inspirere af – og tjene som inspiration for – andre lande i Europa og rundt om i verden

Pernille Sørensen, teamleder i Internationalt team

Internationalt samarbejde om digitalisering

Digitaliseringsstyrelsen varetager danske interesser om offentlig digitalisering i en række internationale organisationer, særligt EU, OECD, det nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd og Digital Nations. I 2020 varetager Internationalt team formandskabet for MR-DIGITAL, Nordisk Ministerråd for digitalisering. Her arbejdes blandt andet med at sætte retningen for det nordisk-baltiske samarbejde om digitalisering for de næste fire år.      

Danmark har desuden et tæt samarbejde med andre digitale foregangslande for at hente inspiration og udveksle erfaringer.

Læs mere om det internationale samarbejde 

Danmark i den digitale førertrøje

Danmark er et førende land på offentlig digitalisering og digitale services, og har gennem en årrække rangeret højt i flere internationale digitaliseringsmålinger, herunder i FN, EU og OECD. I 2020 er Danmark for anden gang i træk landet på førstepladsen i FN’s E-Government Survey. FN-rapporten roser blandt andet Danmark for en helhedsorienteret tilgang til offentlig digitalisering, hvor borgeren er i centrum, og hvor der samtidig er stort fokus på at få alle med. Danmark fremhæves også for det mangeårige samarbejde med de tværoffentlige digitaliseringsstrategier, hvor stat, kommuner og regioner i fællesskab igangsætter tværgående initiativer, og sætter mål for den tværgående offentlige digitalisering.

Digitaliseringsstyrelsens Internationalt team modtager løbende udenlandske delegationer, der ønsker at høre om, hvordan Danmark har grebet digitaliseringen af den offentlige sektor an.