Kontor for analyse og policy

Kontoret har fingeren på den digitale puls og leverer analyser og policy i spændingsfeltet mellem digitalisering af den offentlige sektor, ny teknologi, dataetik og lovgivning. Kontoret er med til at sætte rammer og retning for, at den offentlige sektor kan levere tidssvarende velfærd.

Kontor for analyse og policy arbejder for, at klar lovgivning og digitale løsninger løbende løfter kvaliteten af den offentlige service og frigør tid til den borgernære velfærd. Samtidig er det ambitionen at bringe ny teknologi og data bedre i spil for at mindske Danmarks klimaaftryk.

Understøtter fællesoffentlig digitalisering

Ofte går gode digitale løsninger på tværs af den statslige, kommunale og regionale del af den offentlige sektor. Derfor er det en integreret del af kontorets dagligdag at samarbejde med andre ministerier, KL og Danske Regioner. Det sker fx i forlængelse af aftaler, der bliver indgået i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen, KL og Danske Regioner

Kontoret er tovholder på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og betjener partsforummet, hvor medlemmer af topledelsen hos staten, KL og Danske Regioner løbende drøfter arbejdet med fællesoffentlig digitalisering og følger op på fællesoffentlige strategier og aftaler.

Læs mere om fællesoffentlig digitalisering

Ny teknologi ind i den offentlige sektor

I de senere år har kontoret været med til at afdække, hvor og hvordan nye teknologier som for eksempel kunstig intelligens og robotteknologi har potentiale til at skabe værdi i den offentlige sektor gennem fx mere effektiv ressourceanvendelse og bedre grundlag for gode beslutninger.

Hvis ny teknologi skal spille en større rolle i den offentlige sektor, kræver det, at den offentlige sektor evner at samarbejde med mindre og innovative virksomheder. Den tilgang kendes også som GovTech. Kontoret er med til at udvikle rammerne for et stærkere samarbejde om innovative digitale løsninger mellem den offentlige og private sektor.

Kontoret arbejder desuden med afprøvning og implementering af nye teknologier og mere velafprøvede, borgerettede digitale løsninger. Fx arbejder kontoret med en række signaturprojekter, der blandt andet skal afprøve mulighederne med kunstig intelligens i den offentlige sektor. 

Data og dataetik

Kontoret udarbejder analyser af, hvordan den offentlige sektor kan arbejde med data på en måde, hvor gevinster for borgere, ressourcer, privatliv og forsat høj tillid til den offentlige sektor går hånd i hånd.

Mulighederne for øget anvendelse af data rejser en række etiske dilemmaer fx i forhold til privatlivets fred, gennemsigtighed og retssikkerhed ved brug af algoritmer. I forlængelse af arbejdet med blandt andet data og kunstig intelligens, arbejder kontoret med principper for dataetik og bidrager til sekretariatets betjening af Dataetisk Råd

Hvis vi bruger teknologien klogt, kan vi løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer, men vi skal også turde tale om de dilemmaer, vi møder undervejs. Derfor er dataetik og tillid til den offentlige sektor en stor del af god offentlig digitalisering.

Mick Bundgaard Dige, Kontorchef for Kontor for analyse og policy

Læs mere om Dataetisk Råd

Digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning er en del af kontoret. Sekretariatet screener hvert år regeringens lovprogram og yder støtte og vejledning til ministerierne for at sikre, at ny lovgivning i videst muligt omfang kan administreres digitalt. Vejledning og rådgivning tager udgangspunkt i de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning.

I de seneste år har Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning screenet mere end 162 lovforslag for at afklare, om der fx er implementeringskonsekvenser, der ikke umiddelbart er taget højde for.

Læs mere om Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning