Kontor for cyber- og informationssikkerhed

Kontoret har ansvaret for arbejdet med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og sekretariatsbetjener sammen med CFCS den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed.

Digitaliseringsstyrelsen har ressortansvaret for informationssikkerhed i den offentlige sektor og sikrer en balanceret tilgang til sikkerhed og understøtter myndighederne med vejledninger og konkrete værktøjer.

Kontoret for cyber- og informationssikkerhed har projektlederansvaret for implementering af en række initiativer i strategien, herunder driften af en informationsportal og indgår i en tværgående task force i samarbejde med PET og CFCS, som understøtter de samfundskritiske sektorer.

Kontoret har ansvaret for implementering af sikkerhedsinitiativer i FODS, herunder sekretariatsbetjening af en fællesoffentlig arbejdsgruppe.
Endelig har Kontoret for cyber- og informationssikkerhed ansvaret for en effektiv styring af informationssikkerhed i DIGST, herunder styrelsens implementering af ISO 27001 i et samarbejde med andre kontorer i styrelsen. Derudover understøtter kontoret styrelsens øvrige kontorer med vejledning og sparring om informationssikkerhed.