Kontor for cyber- og informationssikkerhed

Kontor for cyber- og informationssikkerhed arbejder med at sikre en effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor. Kontoret er et kompetencekontor på opgaver, der vedrører de sikkerhedsrelaterede lovkrav, standarder og opfyldelse af databeskyttelses- og eIDAS-forordningen.

Rammesættende for informationssikkerhed i den offentlige sektor

Kontor for cyber- og informationssikkerhed sætter rammerne for arbejdet med informationssikkerhed i den offentlige sektor og leder sammen med de involverede ministerier arbejdet med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Kontoret driver initiativer om informationssikkerhed i Den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i samarbejde med parterne bag strategien. Initiativerne er forankret i Forum for fællesoffentlig koordinering, og bliver løftet af en arbejdsgruppe, der består af KL, Danske Regioner, Center for Cybersikkerhed og udvalgte ministerområder.

Parallelt med dette følger vi arbejdet med at implementere sikkerhedsstandarden ISO27001 i staten og sikrer, at erfaringer med sikkerhedsarbejdet bliver delt blandt statens informationssikkerhedskoordinatorer og ministeriernes tilsynsansvarlige i de relevante fora.

Desuden udgiver kontoret forskellige former for vejledningsmateriale, hjælpeværktøjer og oplysningsmateriale, som dækker en bred vifte af sikkerhedsrelaterede emner. Informationsmaterialet er tiltænkt som hjælp og inspiration til de offentlige myndigheder og borger for at fremme informationssikkerheden.

Vi har fokus på at styrke informationssikkerheden i den offentlige sektor. Samtidig arbejder vi på at øge kendskabet til informationssikkerhed hos borgere og offentligt ansatte, hvilket er nært forbundet til beskyttelse af følsomme privatlivsoplysninger.
Marie Wessel, kontorchef for Kontor i cyber- og informationssikkerhed

Styring og organisering af sikkerhed i Finansministeriets koncern

I Finansministeriets koncern har kontoret rollen som central informationssikkerhedskoordinator. Det betyder, at kontoret står for at udvikle, vedligeholde og administrere koncernens sikkerhedsparadigme, herunder håndtering af beredskabet.