Kontor for cyber- og informationssikkerhed

I Kontor for cyber- og informationssikkerhed har vi fokus på at styrke informationssikkerheden i den offentlige sektor. Samtidigt arbejder vi med at øge kendskabet til informationssikkerhed hos borgere og ansatte i det offentlige.

Vores arbejde og fokus udspringer fra en række strategier og initiativer, der har til formål at sætte rammer og udvikle viden og kendskab til cyber- og informationssikkerhed.

Styrket informationssikkerhed i den offentlige sektor forudsætter viden og kendskab. Vores centrale rolle er at udvikle og formidle viden om informationssikkerhed, der skal være til gavn for borgere, offentlige myndigheder og andre interessenter. 

Marie Wessel, kontorchef for Kontor for cyber- og informationssikkerhed 

Strategier for informationssikkerhed i den offentlige sektor

I samarbejde med andre ministerier, leder vi arbejdet med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, hvor målet blandt andet er, at informationssikkerhed løbende skal følge med digitaliseringen af samfundet. Ligeledes arbejder vi med en række af initiativerne i strategien eksempelvis halvårlige målinger om statslige myndigheders ISO 27001 implementering og driver sikkerdigital.dk

Ligeledes driver vi initiativer om informationssikkerhed i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi eksempelvis at sikre et højt kendskab til informationssikkerhed. Initiativerne bliver løftet i tæt samarbejde med KL, Danske Regioner, Center for Cybersikkerhed og udvalgte ministerområder.

Èn sikkerhedsstandard for alle: ISO 27001

En central af del af vores arbejde er at følge arbejdet med implementering af sikkerhedsstandarden ISO27001 i staten. Her sikrer kontoret, at erfaringer med sikkerhedsarbejde bliver delt blandt statens informationssikkerhedskoordinatorer og ministeriernes tilsynsansvarlige.

I den forbindelse udgiver kontoret forskellige former for vejledningsmateriale og hjælpeværktøjer, som dækker en bred vifte af sikkerhedsrelaterede emner. Vi afholder desuden en række workshops og møder, hvor både ISO 27001 og andre sikkerhedsemner er på dagsordenen.

Borgere og myndigheder på sikkerdigital.dk

En stor del af vores materialer er udviklet som hjælp og inspiration til offentlige myndigheder og borgere for at fremme informationssikkerheden. En vigtig kanal for kontoret er sikkerdigital.dk, som vi redigerer og udvikler i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Find ud af mere på sikkerdigital.dk

Styring og organisering af sikkerhed i Finansministeriets koncern

I Finansministeriets koncern sekretariatsbetjener kontoret det koncernfælles udvalg for informationssikkerhedskoordinatorer. Det betyder, at kontoret driver arbejdet med at udvikle, vedligeholde og administrere koncernens sikkerhedsparadigme.