Kontor for digital inklusion

Kontor for digital inklusion arbejder for at sikre, at offentlig digitalisering sker under hensyntagen til hele samfundets borgere.

Med den stigende digitalisering er det vigtigt at sikre, at alle danskere får den nødvendige hjælp til at kunne betjene de digitale løsninger, som det offentlige stiller til rådighed.

Digital inklusion

Digital inklusion handler om at sikre, at alle borgere har mulighed for kommunikere med det offentlige, uanset hvor digital man er. Nogle har behov for hjælp for at være digitale, mens andre aldrig bliver digitale. Men alle skal have mulighed for at få den offentlige service, de har brug for.

Danmark har i mange år arbejdet målrettet med digital inklusion i en fællesoffentlig indsats. I de seneste år er det blevet et endnu større fokusområde, og vi arbejder målrettet og ambitiøst på at skabe et digitalt Danmark for alle borgere.

Susanne Duus, kontorchef for Kontor for digital inklusion

Læs mere om digital inklusion

Kontoret driver også Netværket for digital inklusion, der har til formål at identificere og kvalificere nye problemstillinger på området samt at generere nye idéer til, hvordan der bedst muligt tages hånd om de it-udfordrede borgere.

Læs mere om Netværk for digital inklusion

Webtilgængelighed

Webtilgængelighedsloven er trådt i kraft, og de første myndigheder er nu omfattet af lovens krav. I Digitaliseringsstyrelsen har vi til opgave at sikre, at myndighederne kender kravene til webtilgængelighed og ved, hvordan de skal leve op til dem. Vi har også til opgave at monitorere offentlige myndigheders hjemmesider og at føre tilsyn.

Læs mere om webtilgængelighed

Kontorets primære opgaver

Kontorets primære opgaver inkluderer:

  • Webtilgængelighed af offentlige websteder og apps, og implementering af dansk og europæisk lovgivning på området
  • Den fællesoffentlige indsats for kommunikation og hjælp til it-udfordrede borgere og virksomheder 
  • Digitaliseringsstyrelsens deltagelse i konferencer, messer med mere