Kontor for digital service

Kontoret arbejder for at sikre kvaliteten og sammenhængen i den offentlige sektors digitale service til borgere og virksomheder, når det gælder digitale selvbetjeningsløsninger.

Kontor for digital service arbejder for at sikre kvaliteten og sammenhængen i den offentlig sektors service til borgere og virksomheder, når det gælder digitale selvbetjeningsløsninger. Det sker gennem arbejdet med at etablere sammenhængende digitale brugerrejser og arbejdet med at sikre brugervenlige og tidssvarende digitale selvbetjeningsløsninger samt med etablering af et sags- og ydelsesoverblik som del af ”Mit overblik”.

Det skal være lettere at være bruger i det digitale Danmark. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi skarpt fokus på at forbedre vilkårene for både borgere og virksomheder.

Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Kontor for digital service

Kontoret arbejder tæt sammen med de fællesoffentlige parter om at sikre, at borgerne skal opleve at kunne få et overblik over deres situation og på en konsistent og sammenhængende måde blive ledt igennem deres ærinder, når den digitale service bringer dem på tværs af offentlige myndigheder.

Kontoret varetager i samarbejde med statslige myndigheder, kommuner og regioner en række opgaver:

  • Formulering af fælles krav, som skal understøtte intuitive og brugervenlige digitale løsninger til offentlige digitale løsninger.
  • Opbygning af et fællesoffentligt sags- og ydelsesoverblik, som skal tilbyde ét samlet overblik over borgeres mellemværender med det offentlige.

Desuden har kontoret ansvar for styrelsens arbejde med Danmarks medlemskab af Open Government Partnership samt for publikationen Det offentlige Danmark.