Kontor for digital service

Kontoret arbejder for at sikre kvaliteten og sammenhængen i den offentlige sektors digitale service til borgere og virksomheder, når det gælder digitale selvbetjeningsløsninger.

Kontoret har således ansvar for initiativet i digital service-reform om sammenhængende digitale brugerrejser og dermed for udvikling, implementering og løbende videreudvikling af sammenhængende digitale brugerrejser.I den forbindelse skal kontoret identificere områder, hvor der kan udvikles egentlig sømløs service.

Kontoret har derudover ansvaret for det fællesoffentlige arbejde med at sikre brugervenlige og tidssvarende digitale selvbetjeningsløsninger samt for analyse og etablering af et sags- og ydelsesoverblik som del af ”Mit Overblik”.

Kontoret har endelig ansvar for arbejdet med Open Government (OGP) og publikationen Det offentlige Danmark.