Kontor for digital service

Kontoret arbejder for at sikre kvaliteten og sammenhængen i den offentlige sektors digitale service til borgere og organisationer.

Kontor for digital service har det overordnede ansvar for at sikre brugervenlige og tidssvarende digitale løsninger, herunder udviklingen af sammenhængende brugerrejser og af Mit Overblik på borger.dk, der skal give borgerne et bedre digitalt overblik over egne forhold

Hverdagen i Danmark er digital. Det skal være lettere at være bruger i det digitale Danmark. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi skarpt fokus på at forbedre vilkårene for både borgere og organisationer. Det er en ambitiøs opgave, der kræver, at vi arbejder tæt sammen på tværs af stat, kommuner og regioner.

Nina Husfeldt Clasen, kontorchef for Kontor for digital service

Kontoret arbejder tæt sammen med de fællesoffentlige parter om at sikre, at borgerne skal opleve at kunne få et overblik over deres situation og på en konsistent og sammenhængende måde blive ledt igennem deres ærinder, når den digitale service bringer dem på tværs af offentlige myndigheder.

Kontorets primære opgaver udgør:

  • Udarbejdelse af sammenhængende digitale brugerrejser med udgangspunkt i 11 livssituationer
  • Udarbejdelse af Mit Overblik på borger.dk, herunder programstyring, analyser og udarbejdelse af en fællesoffentlig orkestreringskomponent
  • Analyse af borgeres samtykke til deling af personoplysninger
  • Koordinering af den danske implementering af EU-forordningen Single Digital Gateway
  • Ansvar for styrelsens arbejde med Danmarks medlemskab af Open Government Partnership samt for publikationen Det offentlige Danmark.

Læs mere om sammenhængende brugerrejser her

Læs mere om Mit Overblik her