Kontor for digitalt overblik og kommunikation

Kontoret har det overordnede ansvar for udviklingen af Mit Overblik, der skal give borgerne et bedre digitalt overblik over egne forhold og igangværende sager hos offentlige myndigheder. Kontoret varetager også hjælp og vejledning til de it-udfordrede borgere.

Digitalt overblik for danskerne

Kontor for digitalt overblik og kommunikation er overordnet ansvarlig for udviklingen af Mit Overblik. Mit Overblik skal give borgerne et bedre overblik over deres igangværende sager, udbetaling af ydelser og aftaler med det offentlige.

Mødet med den digitale offentlige sektor skal være nemt og hurtigt, men det skal også være trygt. Det er derfor afgørende, at det offentliges brug af data er gennemsigtig. Mit Overblik skal derfor på sigt også give borgerne indsigt i, hvilke data, det offentlige har registreret om dem. Indsatsen bliver gennemført i etaper frem til 2024.

Kontoret har ansvaret for at skabe forudsætningerne for at udviklingen af Mit Overblik kan finde sted og sikre den løbende fremdrift. Det gør vi gennem tværgående analyser af blandt andet behov og arkitektur. Herudover samarbejder kontoret med relevante myndigheder om udvælgelse og visning af data til Mit Overblik. Kontoret udarbejder også beslutningsgrundlag og løser sekretariatsopgaver.

Hverdagen i Danmark er digital. Vi skal aktivt bidrage til at gøre det nemmere for danskerne at få et samlet digitalt overblik over deres sager, ydelser og aftaler med det offentlige. Samtidigt ønsker vi at skabe større gennemsigtighed mellem den offentlige sektor og borgerne. Det er en ambitiøs opgave, der kræver, at vi arbejder tæt sammen på tværs af stat, kommuner og regioner. 

Louise Palludan Kampmann, kontorchef i Kontor for digitalt overblik og kommunikation

Digital inklusion

Nogle borgere har svært ved at bruge de digitale løsninger. En vigtig opgave i forbindelse med digitaliseringen er derfor at sikre, at alle danskere får den nødvendige hjælp til at kunne betjene de digitale løsninger, som det offentlige stiller til rådighed.

Kontor for digitalt overblik og kommunikation har ansvaret for at styrke inklusionen af digitalt udfordrede borgere. Arbejdet sker gennem samarbejde med en række interesseorganisationer, der repræsenterer de forskellige borgergrupper.