Kontor for international koordination

Kontoret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens internationale engagement og opgaver, herunder at koordinere styrelsens aktiviteter i EU.

Kontorets hovedformål bliver at påvirke EU-dagsordnen tidligere, således at DK i højere grad får indflydelse på EU’s digitale dagsorden og den medfølgende EU-regulering.

Kontoret har desuden ansvaret for internationale oplæg og rejser samt modtagelse af delegationer i Digitaliseringsstyrelsen.

Den internationale udvikling, herunder EU, har en stigende betydning for den offentlige digitalisering i Danmark, både ved at i forhold til international normsætning og gennem EU-regulering og politikker, som stiller krav til danske myndigheder. Særligt EU kan løfte fælles problemstillinger globalt og lave fælles europæiske løsninger, som Danmark nyder godt af. Derfor er det vigtigt, at Danmark gør sin indflydelse gældende internationalt såvel som i EU. Samtidig kan Danmark lære fra de bedste i verden til digitalisering, så vi skal være nysgerrige og åbne for andre landes gode løsninger. 

Jens Krieger Røyen, kontorchef i Kontor for international koordination 

Kontorets kerneopgaver er

  • Forhandling af EU-regulering, herunder PSI
  • Interessevaretagelse i forhold til EU's digitale policy, herunder det kommende Digital Europe Programme
  • Rådgivning og koordination i forhold til Digitaliseringsstyrelsens implementering af EU-policy
  • Deltagelse i internationale fora og konferencer
  • Udenlandske delegationer