Kontor for international koordination

Kontoret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens internationale engagement og opgaver, herunder at koordinere styrelsens aktiviteter i EU.

Kontorets hovedformål bliver at påvirke EU-dagsordnen tidligere, således at DK i højere grad får indflydelse på EU’s digitale dagsorden og den medfølgende EU-regulering.

Kontoret har desuden ansvaret for internationale oplæg/rejser samt modtagelse af delegationer i Digitaliseringsstyrelsen.

Kontorets kerneopgaver er

  • Forhandling af EU-regulering, herunder PSI
  • Interessevaretagelse i fht. EU's digitale policy, herunder det kommende Digital Europe Programme
  • Rådgivning og koordination i fht. DIGSTs implementering af EU-policy
  • Deltagelse i internationale fora og konferencer
  • Udenlandske delegationer