Kontor for it-styring og kompetencer

Kontoret skaber grundlaget for at professionalisere arbejdet med it-projekter og it-drift i staten, så statens midler til it anvendes effektivt.

Kontorets hovedindsatser omhandler etableringen af et nyt styringssetup for statslige it-systemer og at styrke det eksisterende styringssetup for statslige it-projekter, højne kompetencerne hos statslige myndigheder og udarbejde en model for kontraktstyring i staten. Dertil er kontoret involveret i facilitering af partnerskabet om it-udvikling med Styrelsen for It og Læring og Erhvervsstyrelsen samt etableringen af et forskningscenter i samarbejde med IT-Universitetet.

Kontoret sekretariatsbetjener Statens It-råd og har derudover til opgave at vedligeholde statens standardkontrakter på it-området og et driftsmål omkring gennemførsel af risikovurderinger af statslige it-projekter på over 10 mio. kr. rettidigt.

Statens It-råd

It-rådet yder professionel og kompetent ledelsesrådgivning for statslige myndigheders it-projekt og -systemstyring. It-rådet understøtter myndigheder med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering i forhold til at udvikle og drive deres it-projekter og -systemporteføljer.

Statens It-råd er sammensat af private og offentlige topledere. Alle rådsmedlemmerne har erfaringer med store it- og forandringsprojekter, eller styring af it-systemporteføljer.

Læs mere om Statens It-råd

Sekretariatet for Statens It-råd

Sekretariat for Statens It-råd er placeret i Kontor for it-styring og kompetencer. 

Sekretariatet faciliterer risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr., samt review af statslige myndigheders it-systemporteføljestyring. For at sikre et kompetent og højt fagligt niveau trækker sekretariatet på ekspertise fra et vurderingskorps af fagligt stærke ressourcepersoner fra hele staten. Risikovurderinger og review resulterer altid i en række konkrete anbefalinger til myndighedernes øverste ledelse.

Udvikling og vedligehold af it-modelområdet

Kontoret har ansvaret for løbende at vedligeholde og udvikle it-modelområdet. Det indebærer den fællesstatslige it-projektmodel, statens business case-model, model for porteføljestyring af statslige it-systemer samt statens standardkontrakter (K-kontrakter). Vi rådgiver og sparrer løbende med myndighederne om brug af modellerne.

Statens Digitaliseringsakademi

For at sikre, at staten kan udvikle og drive sine it-projekter og -systemer sikkert og effektivt har vi i kontoret etableret Statens Digitaliseringsakademi. Akademiet er et bidrag til at styrke statslige ledere og medarbejderes digitale kompetencer til at forstå, ville og kunne digitalisering. Det gør vi ved at tilbyde sparring, rådgivning og kompetenceudvikling inden for digitalisering til statens myndigheder, ledere og medarbejdere. 

Læs mere om Statens Digitaliseringsakademi