Kontor for jura

Kontor for jura er Digitaliseringsstyrelsens kompetencekontor på opgaver vedrørende jura, kontrakter og databeskyttelse.

Kontor for jura samarbejder og bistår øvrige kontorer i styrelsen med juridisk rådgivning.

Kontoret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens Kontraktstyringsenhed. Enheden bistår med kvalitetssikring af alle styrelsens indkøb, både ved indgåelse af nye kontrakter, men også ved kontraktstyring og ændringer af eksisterende kontrakter. Herudover bistår enheden med at gennemføre styrelsens store it-udbud, og ligeledes procesrådgivning omkring indkøb.

Kontoret har ansvaret for udarbejdelse af Digitaliseringsstyrelsens lovforslag, ligesom kontoret bistår fagkontorerne ved håndtering af aktindsigter. Derudover rådgiver kontoret internt om databeskyttelsesret, herunder databehandleraftaler, de registreredes rettigheder og understøtter styrelsens generelle awareness omkring overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Finansministeriet har en koncernfælles DPO, som sidder i Kontor for jura, og arbejder på tværs af koncernens myndigheder – Statens It undtaget.