Kontor for jura

Kontor for jura er Digitaliseringsstyrelsens kompetencekontor på opgaver vedrørende jura, kontrakter og databeskyttelse.

Digitaliseringsstyrelsens Kontor for jura understøtter styrelsens fagkontorer og direktion bredt med juridisk rådgivning og opgaveløsning. Rådgivningen omfatter blandt andet forvaltningsret og databeskyttelsesret samt kontrakts- og udbudsret.

Kontoret bistår med gennemførelse af styrelsens store it-udbud samt kvalitetssikring af styrelsens indkøb både ved indgåelse af nye kontrakter, men også ved kontraktstyring og ændringer af eksisterende kontrakter.

Derudover har kontoret ansvaret for udarbejdelse af styrelsens lovforslag, koordinering af aktindsigtssager og håndtering af databeskyttelsesretlige opgaver, herunder udarbejdelse af databehandleraftaler, oplysningstekster, håndtering af anmodninger vedrørende de registreredes rettigheder og sikkerhedshændelser.

Finansministeriet har en koncernfælles DPO-enhed, som organisatorisk er placeret i Kontor for jura og arbejder på tværs af koncernens myndigheder – Statens It undtaget.

Vi er ca. 20 medarbejdere, som er fordelt i henholdsvis kontraktenheden og offentligretsenheden. Kontoret ledes af en kontorchef, og derudover er der en teamkoordinator i kontraktenheden og en teamleder med personaleansvar i offentligretsenheden.