Kontor for produktøkonomi og support

Kontor for produktøkonomi og support har til formål at bidrage med god økonomistyring og koordinere den kundevendte support for Digitaliseringsstyrelsens store it-løsninger. Kontoret bidrager også til standardisering af arbejdsprocesserne for udvikling og drift af styrelsens it-løsninger.

Kontoret understøtter god økonomistyring

Kontoret understøtter produktkontorerne med den løbende økonomistyring af de store it-løsninger. Det indebærer blandt andet budgetopfølgning og analyse af kommende udgifter med henblik på budgettering. Ved de store it-løsninger bliver der udarbejdet businesscases, som beskriver udgifter og gevinster ved løsningerne. Kontoret bistår produktkontorerne med at udarbejde og løbende opdatere businesscases for løsningerne.

Arbejdet med businesscases danner også grundlag for udarbejdelsen af aktstykker til Folketinget, hvor styrelsen anmoder om finansiering til at afholde udgifterne i forbindelse med it-løsningerne. I dette indgår også en løbende orientering af Folketinget, hvis der sker ændringer i forudsætningerne for de godkendte aktstykker, fx øgede omkostninger, ændringer af indholdet i løsningerne eller forsinkelse af it-løsningerne.

En række af it-løsningerne er fællesoffentlige, hvilket betyder, at finansieringen er delt mellem staten, kommunerne og regionerne. Kontoret varetager dialogen med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) i forhold til den løbende økonomiopfølgningen for de fællesoffentlige it-løsninger.

Koordination af samlet supportløsning for de store it-løsninger

Kundesupporten for de store it-løsninger bliver varetaget af Det Samlede Supporttilbud (DSS), som drives af Erhvervsstyrelsen. Kontor for Produktøkonomi og Support koordinerer Digitaliseringsstyrelsens supportopgave med Erhvervsstyrelsen og styrelsens egne produktkontorer i forhold til at optimere og ensrette det supporttilbud, som borgere og virksomheder bliver tilbudt. DSS varetager supportopgaven for MitID, Borger.dk, ID-opdatering, NemKonto, Ny Digital Post, Sundhedskort-appen og Kørekort-appen.

Standardisering af interne arbejdsprocesser

Kontoret driver også Digitaliseringsstyrelsens interne ITSM system, som står for IT Service Management. Systemet har til formål at standardisere processer og roller i forhold til håndtering af information, henvendelser og problemregistrering. Det understøtter dels samarbejdet mellem it-løsningerne, dels at styrelsens medarbejdere i højere grad kan hjælpe hinanden med opgaver, når det sker via standardiserede processer.