Ministeriernes kontor for it-styring

Kontoret skaber grundlaget for at professionalisere arbejdet med it-projekter og it-drift i staten, så statens midler til it anvendes effektivt.

Kontorets hovedindsatser omhandler etableringen af et nyt styringssetup for statslige it-systemer og at styrke det eksisterende styringssetup for statslige it-projekter, højne kompetencerne hos statslige myndigheder og udarbejde en model for kontraktstyring i staten. Dertil er kontoret involveret i facilitering af partnerskabet om it-udvikling med Styrelsen for It og Læring og Erhvervsstyrelsen samt etableringen af et forskningscenter i samarbejde med IT-Universitetet.

Kontoret sekretariatsbetjener Statens It-råd og har derudover til opgave at vedligeholde statens standardkontrakter på it-området og et driftsmål omkring gennemførsel af risikovurderinger af statslige it-projekter på over 10 mio. kr. rettidigt.

Statens It-råd

It-rådet yder professionel og kompetent ledelsesrådgivning for statslige myndigheders it-projekt og -systemstyring. It-rådet understøtter myndigheder med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering i forhold til at udvikle og drive deres it-projekter og -systemporteføljer.

Statens It-råd er sammensat af private og offentlige topledere. Alle rådsmedlemmerne har erfaringer med store it- og forandringsprojekter, eller styring af it-systemporteføljer.

Læs mere om It-rådet

Sekretariatet for Statens It-råd

Sekretariat for Statens It-råd er placeret i Ministeriernes kontor for it-styring.

Sekretariatet faciliterer risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr., samt review af statslige myndigheders it-systemporteføljestyring. For at sikre et kompetent og højt fagligt niveau trækker sekretariatet på ekspertise fra et vurderingskorps af fagligt stærke ressourcepersoner fra hele staten. Risikovurderinger og review resulterer altid i en række konkrete anbefalinger til myndighedernes øverste ledelse.

Udvikling og vedligehold af it-modelområdet

Kontoret har ansvaret for løbende at vedligeholde og udvikle it-modelområdet. Det indebærer den fællesstatslige it-projektmodel, statens business case-model, model for porteføljestyring af statslige it-systemer samt statens standardkontrakter (K-kontrakter). Vi rådgiver og sparrer løbende med myndighederne om brug af modellerne.

Digitale kompetencer i staten

Kontoret har til opgave at etablere et fællesstatsligt digitaliseringsakademi, der skal sikre, at staten kan udvikle og drive sine it-projekter og -systemer sikkert og effektivt. Digitaliseringsakademiet skal bidrage til, at ledere og medarbejdere i staten har de rette kompetencer til at forstå og se de muligheder, som it og digitalisering skaber.