Ministeriernes kontor for it-styring

Kontoret skaber grundlaget for at professionalisere arbejdet med it-projekter og it-drift i staten, så statens midler til it anvendes effektivt.

Kontorets hovedindsatser omhandler etableringen af et nyt styringssetup for statslige it-systemer og at styrke det eksisterende styringssetup for statslige it-projekter, højne kompetencerne hos statslige myndigheder og udarbejde en model for kontraktstyring i staten. Dertil er kontoret involveret i facilitering af partnerskabet om it-udvikling med Styrelsen for It og Læring og Erhvervsstyrelsen samt etableringen af et forskningscenter i samarbejde med ITU.

Kontoret sekretariatsbetjener Statens It-råd og har derudover til opgave at vedligeholde statens standardkontrakter på it-området og et driftsmål omkring gennemførsel af risikovurderinger af statslige it-projekter på over 10 mio. kr. rettidigt.