Udbud

Se aktuelle udbud i Digitaliseringsstyrelsen.

Nuværende udbud

Digitalt Kørekort

Digitaliseringsstyrelsen indkøber ePas læsningssoftware og valideringsservice til brug for udvikling af digital kørekort-app.

Se udbudsmaterialet til Digitalt Kørekort på ethics.dk 

Monitorering af websteders og mobilapplikationers tilgængelighed

Digitaliseringsstyrelsen skal føre tilsyn med offentlige myndigheders overholdelse af lov om webtilgængelighed, og udbyder i denne forbindelse praktisk monitorering af websteders tilgængelighed. 

Se udbudsmaterialet til Monitorering af tilgængelighed på ethics.dk

Fremtidige udbud og annonceringer

Digitaliseringsstyrelsens planer om fremtidige udbud og annonceringer er blevet offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens platform udbud.dk.

Læs mere på udbud.dk (Vælg Indkøbsplaner og Digitaliseringsstyrelsen)

Annonceringsforpligtelse

Statslige institutioner er forpligtet til at offentliggøre sine planer om kommende, større indkøb (indkøbsplaner) på Udbud.dk (jf. § 5 i cirkulære om indkøb i staten).

Denne ”varsling” går således forud for selve udbudsannonceringerne på udbud.dk. Formålet at give leverandørerne bedre mulighed for at tilrettelægge deres tilbud.

Forpligtelsen til indberetning af indkøbsplaner omfatter:

  • Indkøb over tærskelværdien for EU-udbud: 1.072.094 kr.
  • Indkøb under tærskelværdien for EU-udbud med grænseoverskridende interesse. 

Indkøbsplanerne vil blive opdateret på udbud.dk halvårligt eller i takt med at status på allerede annoncerede indkøbsplaner ændres.