Udbud

Se aktuelle udbud i Digitaliseringsstyrelsen her.

Nuværende udbud

Rammeaftale vedrørende levering af kommunikationsydelser til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen udbyder en ikke-eksklusiv rammeaftale med 4 underliggende delaftaler vedrørende levering af kommunikationsydelser til Digitaliseringsstyrelsen.

Rammeaftalens formål er bistand til Digitaliseringsstyrelsens interne og eksterne kommunikation inden for styrelsens mange forskellige ansvarsområder. Det kan fx være i forbindelse med implementering af strategier, lovgivning, IT-systemer mv. 

  • Delaftale 1 vedrører strategi, analyse og projektledelse i forbindelse med større kommunikations-projekter, herunder også alle de beskrevne opgaver under delaftale 2, 3 og 4,
  • Delaftale 2 vedrører tekstproduktion, -redaktion og -korrektur mv. og layout,
  • Delaftale 3 vedrører grafisk og visuel kommunikation, herunder også video og billeder,
  • Delaftale 4 vedrører målinger, test, evaluering og dataindsamling.

Der kan bydes på Delaftale 1, eller der kan bydes på delaftale 2, 3 og/eller 4. Der kan ikke bydes på alle fire delaftaler samtidig.

Se den offentliggjorte bekendtgørelse på ted.europa.eu

Læs udbudsmaterialet på ethics.dk

NemLog-in3 udvikling og forvaltning 

Læs om udbuddet af NemLog-in3

Gå til udbudsbekendtgørelsen for NemLog-in3 udvikling og forvaltning på TED-databasen

NemHandel

Digitaliseringsstyrelsen har afsendt bekendtgørelse om annullering af udbuddet på NemHandel Drift med følgende begrundelse:

På baggrund af den forestående ressortoverdragelse af NemHandel fra Digitaliseringsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen annulleres nærværende udbud.

Rette ordregiver vil derfor ikke længere være Digitaliseringsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil endvidere som kommende ordregiver have behov for at tilpasse kravspecifikationen til Erhvervsstyrelsens it-arkitektur. Følgelig er det nødvendigt at annullere dette udbud.

MitID

Læs om udbuddet på mitid.dk

Gå til udbudsbekendtgørelsen for MitID på TED-databasen

Næste generation Digital Post

Læs om udbuddet af Næste generation Digital post

Gå til udbudsbekendtgørelsen for Næste generation Digital Post på TED-databasen

Fremtidige udbud og annonceringer

Digitaliseringsstyrelsens planer om fremtidige udbud og annonceringer er blevet offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens platform udbud.dk.

Læs mere på udbud.dk (Vælg Indkøbsplaner og Digitaliseringsstyrelsen)

Annonceringsforpligtelse

Statslige institutioner er forpligtet til at offentliggøre sine planer om kommende, større indkøb (indkøbsplaner) på Udbud.dk (jf. § 5 i cirkulære om indkøb i staten).

Denne ”varsling” går således forud for selve udbudsannonceringerne på udbud.dk. Formålet at give leverandørerne bedre mulighed for at tilrettelægge deres tilbud.

Forpligtelsen til indberetning af indkøbsplaner omfatter:

  • Indkøb over tærskelværdien for EU-udbud: 1.072.094 kr.
  • Indkøb under tærskelværdien for EU-udbud med grænseoverskridende interesse. 

Indkøbsplanerne vil blive opdateret på udbud.dk halvårligt eller i takt med at status på allerede annoncerede indkøbsplaner ændres.