Markedsdialog med leverandører - afviklet i august 2017

Digitaliseringsstyrelsen har afviklet markedsdialog om det kommende udbud af Næste generation af Digital Post.

I forbindelse med anskaffelsesfasen af Næste generation Digital Post-projektet var interesserede leverandører inviteret til dialog om det foreløbige udbudsmateriale.

Hvordan foregik det?

Markedsdialogen henvendte sig til leverandører, der havde en interesse i udbuddet. De kunne forud for dialogen rekvirere dele af det foreløbige udbudsmateriale samt en spørgeramme.

Markedsdialogen blev ligeledes offentliggjort i EU´s TED database.

Læs offentliggørelsen af meddelelsen her i EU's TED-database

Leverandører kunne rekvirere materialet fra 22. august 2017 og der var frist for kommentarer 11. september 2017.

Udbudsmaterialet var et foreløbigt udkast, og derfor vil der være foretaget ændringer i materialet, når det endelige udbud offentliggøres.

Referat og opsamling på dagen

Efter markedsdialogen er der samlet op, her på siden kan man finde dels et notat med pointer til det foreløbige udbudsmateriale, et referat af dialogmødet, tilmeldingslisten til dialogmødet samt præsentationer fra dagen.

Anskaffelsen af Næste generation Digital Post, herunder gennemførelsen af markedsdialogen, er underlagt bestemmelserne i udbudsloven. Ligeledes er Digitaliseringsstyrelsen, som offentlig myndighed, omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Digitaliseringsstyrelsen har gjort opmærksom på, at kommentarer til materialet er underlagt aktindsigt.

Programmet for leverandørmødet

Leverandørmødet blev afviklet 28. august 2017, kl. 12.30 -15.30 på Scandic Copenhagen. Der var 68 leverandører, der havde tilmeldt sig. På dagen blev deltagerne præsenteret for det foreløbige udbudsmateriale med udgangspunkt i en spørgeramme.

Program for mødet:

Program: Leverandørmøde om Næste generation Digital Post
Tid  Indhold: 
Kl. 12.30  Velkomst og dagens program 
Kl. 12.40  Forretningsmål, retning og status Næste generation Digital Post
Kl. 12.50 Overordnet gennemgang af det foreløbige udbudsmateriale
Kl. 13.05  Skift spor + kaffe og kage
Kl. 13.20
1)  Teknisk spor
Fokus på kravspecifikationen – bilag 3, bl.a. arkitektur,
migrering, epics+userstories, drift og sikkerhed.
2) Forretningsspor
Fokus på forretning, samarbejde,
udbudsproces, tidsplan, drift-setup mv.
Kl. 15.20  Dagen rundes af i sporene