Slider

Indsæt billeder, tekst eller video i et slideshow med Slider-modulet.

Det anbefales at sætte Slider-modulet i mindst 6 kolonners bredde.