ISO-bootcamp 2018

""
Mere 250 offentligt ansatte samlet til ISO-konference i Odense i marts 2018

Digitaliseringsstyrelsen afholdt en ISO-konference i marts 2018 for at guide offentligt ansatte i at bruge ISO27001 i praksis. Find materialet om det praktiske arbejde med implementeringen herunder.

I marts 2018 var Digitaliseringsstyrelsen - sammen med KL og Danske Regioner - vært for en ISO-konference, som havde til formål at klæde offentligt ansatte på til det daglige arbejde med ISO-standarden. 

Konferencen var opbygget som en bootcamp med workshops opdelt efter fem fokuspunkter som er blevet identificeret på baggrund af ISO-målingen i staten fra 2017 og tilbagemeldinger fra implementeringsarbejdet i regioner og kommuner. Det var Leverandørstyring, Beredskabsplaner, Risikovurdering, Awareness og uddannelse samt Måling af informationssikkerhed.

I boksen til højre finder du programmet for ISO-bootcampen samt PowerPoint-slides fra de forskellige workshops. 

Mere end 250 offentligt ansatte fra såvel staten, regioner og kommuner deltog i bootcampen. Hovedbudskabet for arbejdet var, at informationssikkerhed er en løbende proces, og ikke en engangsopgave. Det kræver jævnlige genbesøg af rettigheder, ansvar, beredskaber osv., for at det offentlige i fremtiden kan leve op til kravene og sikre en databehandling, som borgerne kan have tillid til. Derfor var der også fokus på casearbejde, erfaringsudveksling og praktisk operationalisering af de lange vejledninger. 

Læs mere om bootcampen