Bliv associeret medlem

Hvis man ønsker at blive associeret medlem af Cybersikkerhedspagten, skal man i første omgang indstilles.

Indstilling

Ansøgeren kontakter, eller kontaktes, af et stiftende medlem, som indvilliger i at indstille ansøgeren.

Ansøgning

Ansøgeren skriver en erklæring, som beskriver:

  • Ansøgerens motivation for at blive associeret medlem
  • Hvordan ansøgeren vil bidrage til pagtens målsætninger
  • I hvilke konkrete projekter ansøgeren ser sit bidrag. Disse kan være igangværende projekter, ansøgeren selv har søsat, igangværende projekter andre medlemmer af pagten har søsat, eller et kommende projekt ansøgeren ønsker at igangsætte.

Dokumenterne sendes til det stiftende medlem, der ønsker at indstille ansøgeren, eller til Digitaliseringsstyrelsen, som projektleder pagten.

Optagelse

De stiftende medlemmer tager stilling til ansøgeren. Såfremt ansøgeren optages som associeret medlem, vil ansøgerens erklæring blive offentligt tilgængelig herunder.

Efter optagelse vil det stiftende medlem, som indstillede ansøgeren, eller Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet som sekretariatsbetjener Cybersikkerhedspagten, indkalde til et indledende møde, hvor ansøgerens bidrag til pagten drøftes og ansøgeren bliver tilknyttet relevante projektspor.